Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Ytterligare PR-resurser


print

Vilka resurser kan fås från internationella huvudkontoret?

Ett flertal material finns för att hjälpa er utveckla klubbens PR-program för året.

  • Nyckelmeddelanden och frågor: Vid samtal med media och andra på hemorten om er lionklubb och Lions Clubs International är det bra att veta vilka budskap ni vill få ut. Nyckelmeddelanden hjälper er förbereda er för intervjuer och aktiviteter där media kanske finns med. Denna information är även till hjälp vid presentationer i skolor samt andra grupper och organisationer. Öva på att besvara dessa frågor tillsammans med andra lionmedlemmar och kom ihåg att alltid betona det positiva.
  • Faktablad och historikblad: Dessa publikationer innehåller aktuell information om föreningen och dess historik och kan laddas ner på alla språk, eller ett exemplar kan beställas från Public Relations Department. (Faktablad PR-799, Historia PR-800).
  • Logotyper: LCI- och LCIF-logotyper och programlogotyper finns i olika format (TIF, GIF, JPG, EPS, AI) för nedladdning.
  • Lions News Network: Lions News Network (LNN) innehåller alla tillgängliga videor och servicemeddelanden (PSA:er) från LCI och LCIF. 
  • LQ – Lions Quarterly Video Magazine: produceras fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) och finns på LNN. LQ innehåller inspirerande berättelser från lionklubbar runtom i världen som gör insatser både lokalt och internationellt. Speltiden är cirka 14 minuter och är en utmärkt presentation både för lionmedlemmar vid klubbmöten och för icke medlemmar vid olika typer av evenemang.
  • Newswire: Detta månatliga nyhetsbrev online täcker de senaste nyheterna, information och program från internationella huvudkontoret. Denna information kan tas med i klubbens, distriktets och multipeldistriktets publikationer.
  • Aktivitetshandböcker: Internationella huvudkontoret tillhandahåller aktivitetshandböcker och broschyrer som beskriver hur man planerar och främjar ett stort antal olika projekt, såsom Lions världssyndag och Recycle For Sight. Besök avsnittet Planera projekt för mer information.
  • Lions internationella fredsaffischtävling: Lions internationella fredsaffischtävling är ett nyckelfärdigt program som främjar fred, uppmuntrar ungdomar och ger bra PR. Besök avsnittet Fredsaffisch för mer information och se hur man köper en fredsaffischtävlingssats (PPK-1).

För mer information

För mer information, e-posta till Public Relations Department eller ring 630 203 3812. För att skicka in artiklar, e-posta till LION Magazine Department eller ring 630 468 6909.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting