Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ytterligare PR-resurser


print

Vilka resurser finns tillgängliga från det internationella huvudkontoret?

Ett flertal material finns för att hjälpa er utveckla klubbens PR-program för året.

  • Viktiga budskap samt frågor och svar: När man talar med media och med allmänheten om lionklubbar och LCI är det bra att vara förberedd och veta vilket budskap man vill nå ut med. Nyckelmeddelanden hjälper er förbereda er för intervjuer och aktiviteter där media kanske finns med. Denna information är även till hjälp vid presentationer i skolor samt andra grupper och organisationer. Öva på att svara på dessa frågor tillsammans med andra lionmedlemmar och kom ihåg att betona det positiva.
  • Faktablad och historikblad: Publikationerna innehåller aktuell information om organisationen och dess historia och kan laddas ner på alla språk eller ett exemplar kan beställas från Public Relations Department. (Faktablad PR-799, Historia PR-800).
  • Logotyper: LCI:s och LCIF:s logotyper och programlogotyper finns i olika format (TIF, GIF, JPG, EPS, AI) för nedladdning.
  • Lions News Network: Lions nyhetsnätverk (LNN) innehåller videor och informationsmeddelanden från LCI och LCIF. 
  • LQ – Lions kvartalsvisa videomagasin: Produceras fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) och finns i LNN. LQ innehåller inspirerande berättelser från lionklubbar runtom i världen som gör en skillnad både lokalt och internationellt. Speltiden är cirka 14 minuter och är en utmärkt presentation både för lionmedlemmar vid klubbmöten och för icke medlemmar vid olika typer av evenemang.
  • Newswire: Detta månatliga nyhetsbrev online täcker de senaste nyheterna, information och program från internationella huvudkontoret. Denna information kan tas med i klubbens, distriktets och multipeldistriktets publikationer.
  • Aktivitetsvägledningar: Det internationella huvudkontoret tillhandahåller aktivitetsvägledningar och broschyrer som beskriver hur man planerar och genomför olika program, till exempel Lions världssyndag. Besök avsnittet Planera projekt för mer information.
  • Lions internationella fredsaffischtävling: Lions internationella fredsaffischtävling är ett viktigt program som främjar fred, uppmuntrar ungdomar och som skapar god PR. Besök avsnittet Fredsaffisch för mer information och se hur man köper en fredsaffischtävlingssats (PPK-1).

För mer information

För mer information, e-posta till Public Relations Department eller ring 630 203 3812. För att skicka in artiklar, e-posta till LION Magazine Department eller ring 630 468 6909.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting