Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Återuppbyggnad och reaktivering av klubbar och prioriterade klubbar


print

Lions Clubs International erbjuder flera stödnivåer för att hjälpa till att stärka svaga klubbar och reaktivera klubbar som har upplösts eller försatts i status quo. Dessa klubbar behöver vanligtvis hjälp inom ett eller flera av följande områden.

  • Stärka ledarskapet: Lions utbildningscenter erbjuder värdefulla kurser om hur man motiverar medlemmar, utvecklar effektiva team, sätter upp mål med mera.

  • Stödja meningsfulla projekt: Projektplaneringsavdelningen har mängder av kreativa idéer för synvård, ungdomar, miljö och andra meningsfulla projekt.  

  • NYTT!!! Programmet Certified Guiding Lion för återuppbyggnad av klubb! Programmet Certified Guiding Lion har anpassats för att hjälpa både befintliga och nya klubbar. Ett nytt bedömningsformulär hjälper Guiding Lion att anpassa stöd och utbildning baserat på klubbens unika behov.

  • Nytt! Prioriterade klubbar – Gör svaga klubbar eller klubbar med problem till din prioritet. Denna status ger distriktsguvernörens team möjlighet att besöka klubben mer än en gång och en Guiding Lion kan utses för att hjälpa klubben att återfå sin styrka.

Finansiell avstängning

Om en klubb blir upplöst eller försätts i status quo på grund av finansiell avstängning måste klubben betala sina avgifter innan den kan bli återaktiverad. Klubbar som blir upplösta på grund av finansiell avstängning måste också skicka in en återaktiveringsrapport. För mer information, läs Ny avstängningspolicy gällande finansiell avstängning eller e-posta oss.

Återaktiveringsrapport för klubbar

En klubb kan återaktiveras när den är i status quo eller inom 12 månader efter upplösningen. När klubben är klar för återaktivering, fyll i Rapport för återaktivering av klubb för att se till att klubben betalar sina avgifter.

Utmärkelse för återuppbyggnad av klubbar

Lionmedlemmar som hjälper till att återaktivera klubbar så att de blir sunda och livaktiga kan få utmärkelsen för återuppbyggnad av klubb. För att kunnna få den måste klubben

  • ha fullgjort sina skyldigheter i 12 månader,

  • ha minst 20 medlemmar,

  • ha startat ett nytt serviceprojekt,

  • ha skickat in månatliga medlemsrapporter i tre månader,

  • ha betalat klubbkontot till fullo.

Dessa och andra krav finns angivna i nomineringsformuläret med krav för utmärkelsen för återuppbyggnad av klubb.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting