Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Leda en klubb  >  Återuppbyggnad och reaktivering av klubbar och prioriterade klubbar

Återuppbyggnad och reaktivering av klubbar och prioriterade klubbar

Lions Clubs International erbjuder flera stödnivåer för att hjälpa till att stärka svaga klubbar och reaktivera klubbar som har upplösts eller försatts i status quo. Dessa klubbar behöver vanligtvis hjälp inom ett eller flera av följande områden.

Finansiell avstängning

Om en klubb blir upplöst eller försätts i status quo på grund av finansiell avstängning måste klubben betala sina avgifter innan den kan bli återaktiverad. Klubbar som blir upplösta på grund av finansiell avstängning måste också skicka in en återaktiveringsrapport. För mer information, läs Ny avstängningspolicy gällande finansiell avstängning eller e-posta oss.

Återaktiveringsrapport för klubbar

En klubb kan återaktiveras när den är i status quo eller inom 12 månader efter upplösningen. När klubben är klar för återaktivering, fyll i Rapport för återaktivering av klubb för att se till att klubben betalar sina avgifter.

Utmärkelse för återuppbyggnad av klubbar

Lionmedlemmar som hjälper till att återaktivera klubbar så att de blir sunda och livaktiga kan få utmärkelsen för återuppbyggnad av klubb. För att kunnna få den måste klubben

Dessa och andra krav finns angivna i nomineringsformuläret med krav för utmärkelsen för återuppbyggnad av klubb.

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting