Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Planritning för en starkare klubb


print

Planritning för en starkare klubb

De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras service, utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och förväntningar. Precis som alla bra projekt är det viktigt att utveckla och genomföra en plan, eller “planritning”, för att vägleda er.

LCI erbjuder verktyg för att hjälpa dig utveckla klubbens planritning, med betoning på att stärka klubbens drift, serviceledarutveckling och medlemmarna.

Skapa en planritning för klubben

  1. Ladda ner handboken Planritning för en starkare klubb för stegvis hjälp med att bedöma er klubb, etablera mål och utveckla er planritning.
  2. Identifiera era mål, utmaningar och möjliga lösningar med Arbetsblad för planeringsprocessen.
  3. Skapa er åtgärdsplan baserad på åsikter från klubbens medlemmar med vårt Handlingsplan, arbetsblad.
  4. Skicka in era mål  och få ett erkännandediplom.

Riktigt bra och unika planer kommer att delas med klubbar runtom i världen Skicka frågor till englishlanguage@lionsclubs.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting