Kursplaner för träning

Information för klubbtjänstemän 
Det här avsnittet innehåller resurser för utbildning av klubbtjänstemän, inklusive instruktörsbaserad utbildning och anpassade kurser.

Lions regionala ledarskapsinstitut, kursmaterial
Det här avsnittet innehåller instruktörshandböcker, deltagarmanualer, diabilder och broschyrer som behövs för att leda en utbildning som ska bygga upp lionmedlemmars färdigheter som förberedelse för ledarskapsposter på klubbnivå.

Medlemsinformation
Dessa tre moduler kan användas av enskilda eller för en presentation till en liten grupp medlemmar för att ge information om Lions Clubs organisation, historik, struktur, namnbrickor och medlemsemblem. Öppna dessa filer med en webbläsare såsom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Översikt
Struktur
Namnbrickor och emblem

Frivilliga ledare
Ett tretimmars seminarium som täcker ledarskapsstilar och hur man motiverar frivilliga.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting