Presentationer för talare

Det här avsnittet innehåller verktyg som kan användas nästa gång du ska hålla tal.

De flesta presentationerna har anteckningar. Om du inte kan visa dessa, spara filerna till din dator. För att spara filer, högerklicka på länken och välj ”Spara mål som...” från menyn.

Att uppnå mål
En presentation om hur man sätter upp mål, skriver målbeskrivningar och skapar lämpliga åtgärdsplaner. Den presenterar även tips om hur man hanterar mål så att man uppnår dem.

Leda och tjäna som tidigare distriktsguvernör
En interaktiv presentation som beskriver tidigare distriktsguvernörens roll.

Allt om Lions
En presentation av Lions Clubs Internationals historik, organisationsstruktur, serviceprogram och medlemskap. Lämplig att användas för nya eller potentiella medlemmar.

Utveckla ledare
En presentation om vikten av att identifiera och utveckla nya ledare.

LCI:s huvudkontor
En översikt över LCI:s huvudkontor och dess divisioner.

Hjälpa nya klubbar
En presentation om en av vår förenings viktiga utmaningar – att stödja nya klubbar så att de växer, frodas och bidrar till våra globala insatser. Presentationen innehåller idéer, strategier och resurser som kan användas för att hjälpa alla klubbar stå på egna ben som modeller för tjänande på deras hemorter.

Team – Gruppmedlemmarnas roller
En presentation som definierar lag och presenterar de roller som lagmedlemmarna spelar. Dessa roller är till exempel konstruktiva, stödjande och icke produktiva. Klicka här för ett dokument om bedömning av roller för denna bildpresentation.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting