Träningsmaterial/Resurser

Träningsmaterial och resurser om ledarskap innehåller en blandning av kursplaner, presentationer och aktivitetsvägledningar.

Presentationer för talare  – Dessa bildpresentationer innehåller presentatörens noteringar och kan enkelt anpassas för att passa dina specifika behov.

Presentationer för studier på egen hand  –  Dessa presentationer är utformade för att förbereda medlemmarna att inta olika ledarposter.

Kursplaner för träning  –  Vägledningar, material att dela ut och information att använda vid kurser, bland annat information för klubbtjänstemän, Lions regionala ledarskapsinstitut, information för medlemmar och annan ledarskapsträning.

Videor – Interaktiva kurser på 10-15 minuter i ett flertal olika ämnen, bland annat hur man deltar i webbkonferenser, tips hur man använder Microsoft PowerPoint och hur man fyller i och skickar in distriktsguvernörens utgiftsräkningar.

Lions CV – Sammanställ ditt eget Lions CV och dela med dig med andra ledare i Lions som söker efter kunniga instruktörer till sina utbildningsprogram.

Lions mentorprogram – Detta personliga utvecklingsprogram etablerar ramar för hur medlemmar kan lära sig av varandra, nå individuella mål, utveckla sina ledarskapsförmågor, bygga starkare relationer och bättre tjäna sina hemorter.

Lions och historik – Bekanta dig med Lions historik, vår uppgift samt syfte och etik. Se en kort bildpresentation och svara på ett kort prov om historiska fakta.

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Handbok om konsten att ge erkänsla – en översikt om fördelarna med formell och informell erkänsla och 70 idéer om hur du kan ge erkänsla till lionmedlemmar.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting