Träningsmaterial/Resurser

Träningsmaterial och resurser om ledarskap innehåller en blandning av kursplaner, presentationer och aktivitetsvägledningar.

Presentationer för talare  – Dessa bildpresentationer innehåller presentatörens noteringar och kan enkelt anpassas för att passa dina specifika behov.

Presentationer för studier på egen hand  –  Dessa presentationer är utformade för att förbereda medlemmarna att inta olika ledarposter.

Kursplaner för träning  –  Vägledningar, material att dela ut och information att använda vid kurser, bland annat information för klubbtjänstemän, Lions regionala ledarskapsinstitut, information för medlemmar och annan ledarskapsträning.

Videor – Interaktiva kurser på 10-15 minuter i ett flertal olika ämnen, bland annat hur man deltar i webbkonferenser, tips hur man använder Microsoft PowerPoint och hur man fyller i och skickar in distriktsguvernörens utgiftsräkningar.

Lions CV – Sammanställ ditt eget Lions CV och dela med dig med andra ledare i Lions som söker efter kunniga instruktörer till sina utbildningsprogram.

Lions mentorprogram – Detta personliga utvecklingsprogram etablerar ramar för hur medlemmar kan lära sig av varandra, nå individuella mål, utveckla sina ledarskapsförmågor, bygga starkare relationer och bättre tjäna sina hemorter.

Lions och historik – Bekanta dig med Lions historik, vår uppgift samt syfte och etik. Se en kort bildpresentation och svara på ett kort prov om historiska fakta.

Isbrytare, lagbildning och energikickar

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting