Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions regionala ledarskapsinstitut, kursplan


print

Denna del innehåller det material som krävs för att tillhandahålla träning som är utformad för att utveckla lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

Mångfald
Lions grundstenar
Lokala problem och möjligheter
Medlemsmotivation
Öppningssession
Egen målbeskrivning
Tala offentligt
Att sätta mål
Tidsplanering
Att arbeta i lag

Mångfald
Denna session tar upp mångfaldens dimensioner och hur det kan gagna klubben. Deltagarna kommer att få lära sig strategier för att överbygga utmaningar och olika sätt att skapa ett klimat som stödjer mångfald.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder

Lions grundstenar
Denna session ger deltagarna en förståelse för organisationens historia, principer och struktur samtidigt som den utforskar fördelarna med att vara medlem i Lions.

Hemuppgift
Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder
Utdelat material

Lokala problem och möjligheter
Denna session ger möjlighet till en formell träningssession eller en ämnesspecifik diskussion som baseras på deltagarnas behov och/eller intresse.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok

Medlemsmotivation
Denna session utforskar begreppen personliga behov och personlig motivering samt ger exempel på hur man skapar eller förhindrar motivation.

Hemuppgift
Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder
Utdelat material

Öppningssession
Öppningssessionen innehåller ett flertal gruppaktiviteter och kontaktskapande övningar som ska hjälpa instruktören att skapa en god kontakt och en positiv vuxen inlärningsmiljö.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok

Egen målbeskrivning
Denna session leder deltagarna igenom en serie aktiviteter som kommer att hjälpa dem att skapa sina egna målformuleringar.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder

Tala offentligt
Denna session ger lionledaren ett ramverk för att förbereda tal och några riktlinjer för att leverera ett tal på ett effektivt sätt.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder
Utdelat material

Att sätta mål
Den här sessionen betonar värdet av att fastställa mål som leder till handling och ger ett system för att planera hur man ska nå de fastställda målen.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder

Tidsplanering
Den här sessionen går igenom vikten av tidsplanering, några av de hinder som kan försvåra tidsplanering och identifierar strategier som hjälper deltagarna att övervinna dessa hinner.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder

Att arbeta i lag
Denna session är utformad för att göra deltagarna bekanta med egenskaper i ett team och hur effektiva team utvecklas.

Instruktörsguide
Deltagarhandbok
Powerpoint-bilder


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting