Information för klubbtjänstemän

Individuell utbildning för klubbtjänstemän

Onlinekurser som granskar roller, ansvar, uppgifter och resurser för varje klubbtjänstemannapost.

Information för klubbtjänstemän

Ett utbildningspaket som innehåller en instruktörsguide, utbildningsmaterial och presentationsbilder för utformning av distriktsutbildning för klubbtjänstemän.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting