Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kurskategori: Uppnå resultat


print

Kurskategori: Uppnå resultat

Har du hittat en kurs du vill delta i? Gå till sidan om kursregistrering.

För kursrekommendationer baserade på lionspost, klicka här.

*Notera: Lions utbildningscenter är ett separat system från WMMR/MyLCI. För att skapa ett konto och logga in på Lions utbildningscenter måste du använda ditt internationella medlemsnummer och skapa ditt eget lösenord.

Kurs Beskrivning
Målsättning

Många människor uppnår inte sina mål på grund av att de inte sätter upp effektiva mål. På den här kursen är det just detta du får lära dig. Du genomför en måldefinieringsprocess, skriver ner en handlingsplan och arbetar sedan med dina mål för att nå bästa möjliga resultat. I slutet av kursen är man på väg att nå framgång.


Beslutsfattande

Vill du förbättra din förmåga att fatta beslut? Denna kurs presenterar stegen för att fatta beslut, berättar om olika stilar att fatta beslut och olika sätt att öka gruppens acceptans av beslut. Dessutom illustreras flera tekniker, vilka du kan använda när du fattar beslut, till exempel Paretoprincipen, analys av påverkande faktorer, beslutsträd, trappstegetekniken och analys av arbetsblad.


Mötesledning

På den här kursen får du följa med lionmedlemmen David på ett antal klubbesök och får se tre exempel på hur man leder möten på ett bra sätt, hur man förbereder möten effektivt och genomför dem. Du får lära dig att hantera gruppbeteenden och uppföljning mellan möten. Du får använda praktiska arbetsblad och checklistor för att göra klubbens möten effektiva.


Tillhandahålla samhällsservice

Lions engagerar sig starkt för att hjälpa på hemorten, och alla klubbar strävar efter att tillhandahålla meningsfulla tjänster. På den här kursen hittar du verktyg och tekniker som hjälper dig bedöma behoven på hemorten, välja ut värdefulla projekt, planera projekt så de blir lyckade samt främja klubbens tjänster på hemorten.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting