Kurskategori: Leda andra


Kurskategori: Leda andra

Har du hittat en kurs du vill delta i? Gå till sidan om kursregistrering.

För kursrekommendationer baserade på lionspost, klicka här.

*Notera: Lions utbildningscenter är ett separat system från WMMR/MyLCI. För att skapa ett konto och logga in på Lions utbildningscenter måste du använda ditt internationella medlemsnummer och skapa ditt eget lösenord.

Kurs Beskrivning

Handledning

På den här kursen lär du dig betydelsen av att vara handledare och fördelarna för Lions och samhället med att handleda. Genom exempel och aktiviteter får du se vilka gemensamma egenskaper som utmärker effektiva handledare. Kursen lär ut en enkel handledningsprocess i fem steg som man kan använda.


Konfliktlösning

Konflikter är en del av vardagen. På den här kursen ska vi titta på orsaker till konflikter och ett antal olika strategier som kan användas för att lösa konflikter. Vi kommer att lära oss vår egen grundläggande konflikthanteringsstil och situationer där en annan stil kan vara lämpligare. Till sist ska vi studera samarbetsmetoden för konfliktlösning och få en introduktion till en sjustegsprocess för konfliktlösning där alla kommer ur den som vinnare.


Delegering

Den här kursen illustrerar hur delegering definieras och fördelarna med att delegera. Efter en bedömning av din delegeringsnivå presenteras stegen för hur man lyckas med delegering samt vilka utmaningar det innebär. Kursaktiviteter och praktiska arbetsblad hjälper dig öka din användning av delegering.


Effektiva lag

Den här kursen ger förståelse för vilka egenskaper som krävs för effektiva lag, olika stadier för lagutveckling, hur ledare kan stödja lagen och hur man använder bra metoder för att fatta beslut. Här ingår bedömningsverktyg för att utvärdera laget, tips för lagledare och intressanta aktiviteter för att motivera och stimulera lagen.


Medlemsmotivation

På den här kursen ger professor Kazantis en introduktion till teorier om människors motivation. Lionmedlemmen Michael förklarar hur dessa teorier är relaterade till exempel som att uppfylla medlemmars behov och att motivera klubbmedlemmar. Du utmanas att använda den här informationen i din personliga plan för att motivera medlemmar.


Värdera mångfald bland medlemmarna

Frivilliginsatsernas struktur ändras och denna kurs tittar närmare på konceptet mångfald och hur det tillämpas i vår organisation. Den betonar hur mångfald kan vara en fördel för lionklubbar, undersöker hur man kan rekrytera och behålla medlemmar med olika talanger och utmanar deltagarna att stödja en mångfaldskultur.


Teammotivation

Genom att bygga upp varje teammedlems personliga motivation kan en teamledare påverka motivationsnivån i hela teamet. Lär dig mer om 50/50-regeln och fem strategier som en ledare kan använda för att motivera ett team, vilket kommer att öka teamets resultat med upp till 37 %. När de fem motivationsstrategierna presenteras kommer du även att få se hur ett Lions projektteam arbetar.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting