Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kurskategori: Ledarskap


print

Kurskategori: Ledarskap

Har du hittat en kurs du vill delta i? Gå till sidan om kursregistrering.

För kursrekommendationer baserade på lionspost, klicka här.

*Notera: Lions utbildningscenter är ett separat system från WMMR/MyLCI. För att skapa ett konto och logga in på Lions utbildningscenter måste du använda ditt internationella medlemsnummer och skapa ditt eget lösenord.

Kurs Beskrivning

Introduktion till Lions ledarskap

Den här kursen definierar ledarskap och visar olika ledarskapsstilar samt hur de kan användas. Du kommer att få bedöma din ledarskapsstil. Fem exempel med föredömliga världsledare förklaras och tillämpas. Genom matchande aktiviteter och frågor kan du kontrollera dina kunskaper och använda dem inom Lions. Du kommer att skapa en personlig ledarskapsutvecklingsplan.


Göra en personlig målbeskrivning

Var beredd på en resa mot självinsikt! Genom en serie introspektiva aktiviteter skapar du en personlig målbeskrivning och lär dig integrera denna i ditt vardagsliv. Du får även en modell för att göra riktiga prioriteringar och se till att inte mindre viktiga uppgifter tar upp det mesta av din tid.


Kreativitet

Gå igenom denna kurs för att fräscha upp dina kreativa färdigheter och träna din kreativitet i kursens övningar. Lär av andra medlemmar hur de har använt sin kreativitet för att planera nya projekt, stödja nya klubbar, skapa nya idéer och främja en positiv miljö i klubbarna.


Mentorskap

Denna kurs beskriver en mentor och en adept, vad som kännetecknar en effektiv mentorrelation och fördelarna med mentorskap. Lions mentorprogram lyfts fram i en detaljerad presentation av den grundläggande och den avancerade programnivån.


Främja innovation

En hållbar tillväxt och effektiva tjänster kräver nya idéer och aktiviteter. Den här kursen ger tips om hur man stimulerar kreativitet och skapar en miljö som stödjer innovation i klubben.


Hantera förändring

På den här kursen får du lära dig bli en ledare under förändringsskeden. Genom aktiviteter blir du bekant med rollerna i processen för genomförande av förändringar och hur olika människor reagerar på och tar till sig förändringar. Du får använda checklistor för bedömning av motstånd och utveckla en plan för implementering av en förändring som är nödvändig.


Tjänande ledarskap

Tjänande ledarskap är en filosofi om effektivt ledarskap som grundas på en människas önskan om att tjäna andra. En tjänande ledare tillgodoser andra människors behov och frågar sig själv hur han kan hjälpa dem att lösa problem och utveckla nya personliga färdigheter. Påbörja din resa mot självinsikt. Med hjälp av verklighetsbaserade scenarion och aktiviteter du kommer att få lära dig mer om Tjänande ledarkap. Denna kurs simulerar en resa på en motorväg, med avfarter och rastplatser där du kan stanna upp för reflektion.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting