Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Globala ledarskapsteamet


print
Globala ledarskapsteamet
Ledarskap är mycket viktigt för alla organisationer, så även för Lions Clubs International. Ett effektivt ledarskapsteam tillhandahåller den vision, vägledning och motivation som krävs för att vår organisation ska kunna fortsätta att utföra sin uppgift att tillhandahålla bra hjälpinsatser runtom i världen.

Medlemmar i GMT och GLT arbetar tillsammans för att identifiera, utveckla och uppmuntra möjligheter till nuvarande och framtida lionledare, samt för att utveckla medlemskap genom service och engagemang.

Det globala ledarskapsteamet (GLT) fokuserar i ännu högre grad på ledarutveckling, vilket är avgörande för hela organisationens framtid. GLT arbetar hårt för att finna och utveckla effektiva ledare genom aktiv träning och annan ledarutveckling och samtidigt tillhandahålla god information, vägledning och motivation.

GLT-struktur
GLT-strukturen omfattar företrädare på internationell nivå, i multipeldistrikt och distrikt, bland annat distriktsguvernörens team, ger en omfattande och global plattform att utveckla mer kvalificerade ledare från klubbnivå och uppåt och samtidigt uppmuntrar till regional träning och utveckling för att tillgodose lokala behov.

GLT är handlingsorienterat och ett team som stödjer distrikten parallellt med GMT och skapades för att stärka de lokala insatserna under ledning av distriktsguvernörens team. Genom att samordna insatserna mellan GLT, GMT och distriktsguvernörens team har vi större möjligheter att fokusera på lokal tillväxt och utveckling, bland annat att öka antalet medlemmar, stärka klubbarnas status och förbättra ledarnas kvalitet på alla nivåer i organisationen.

Det globala ledarskapsteamets aktiviteter

Center för koordinator i globalt ledarskapsteam

GMT/GLT områdesutbildning för DG Elect!


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting