Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Det globala ledarskapsteamets struktur


print

Globala ledarskapsteametGLT-struktur
Det globala ledarskapsteamet består av lionledare utsedda att stödja konstitutionella och/eller regionala områden. Medlemmarna i GLT utnämns på tre år, för att ge tillräckligt med tid till analys av områdets behov samt planering och genomförande av lämpliga program. Framgångar och resultat för alla medlemmar i GLT granskas varje år, varefter utnämningen fortsätter eller upphör.

GLT Structure Chart

GLT konstitutionell områdesledare: Upp till elva GLT konstitutionella områdesledare, bland annat en i Afrika, upp till två i USA och upp till tre i OSEAL, med anledning av dessa områdens storlek och unika behov. GLT och GMT har samma antal ledare, vilka arbetar i samma geografiska område, för att kunna samordna insatser och samarbeta på bästa sätt. I vissa områden kommer en kvalificerad medlem att vara både GLT- och GMT-representant. GLT konstitutionell områdesledare utses av den internationella presidenten i konsultation med första och andra vice president samt områdets ledare.

GLT områdesledare: Cirka 36 GLT områdesledare runtom i världen. GLT har lika antal områdesledare i samma område som GMT. I vissa områden kommer en kvalificerad medlem att vara både GLT- och GMT-representant. Speciella områdesrådgivare kan utses för att stödja ledarutveckling i avlägsna eller unika geografiska områden. Områdesledare från både GLT och GMT samarbetar fortlöpande och arbetar aktivt med områdets behov. GLT områdesledare utses av den internationella presidenten i konsultation med första och andra vice president samt det konstitutionella områdets ledare.

GLT - Multipeldistrikt: Varje multipeldistrikt har ett GLT bestående av multipeldistriktets GLT-koordinator, guvernörsrådsordföranden och ytterligare medlemmar intresserade av ledarutveckling, dock högst tre stycken. GLT i multipeldistriktet samarbetar med GMT i multipeldistriktet. GLT multipeldistriktskoordinator och andra teammedlemmar utses av guvernörsrådet i konsultation med GLT områdesledare och guvernörsrådsordföranden.

GLT - Distrikt: Varje distrikt har ett GLT bestående av distriktets GLT-koordinator och distriktsguvernörens team, med andra vice distriktsguvernör som kontaktperson i distriktsguvernörens team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT kommer att samarbeta med distriktet GMT, där distriktsguvernörens team är själva kärnan i både GLT och GMT. GLT distriktskoordinator och andra teammedlemmar utses av distriktsguvernören i konsultation med GLT områdesledare, GLT multipeldistriktskoordinator (i förekommande fall) samt första och andra vice distriktsguvernör.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting