Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Ledarskapsutveckling  >  Globala ledarskapsteamet  >  Globala ledarskapsteamets koordinatorcenter

Globala ledarskapsteamets koordinatorcenter

Globala ledarskapsteamet

Ledare av hög kvalitet är mycket viktigt för Lions Clubs Internationals framtid.

Som det globala ledarskapsteamets multipeldistriktskoordinator eller distriktskoordinator spelar du en viktig roll i att finna potentiella ledare samt se till att träning presenteras på ett effektivt och bra sätt. Du är en viktig del i GLT och dina insatser kommer att påverka vår organisation på ett positivt sätt, så att vi kan fortsätta vara den globala ledaren gällande hjälpinsatser under många år framöver.

Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med de olika typer av stöd och träning samt möjligheter till utveckling som finns online i Ledarskapsresurscentret. De har alla tagits fram för att stödja utvecklingen av lionledare och kan lätt anpassas till de specifika behoven för ert område.

Nedan finns GLT-koordinatorresurser som är specifikt framtagna för er.

Verktyg och resurser för GLT-koordinatorer

Vi vill att du hör av dig! Dela med dig av dina framgångar online. Som GLT-koordinator vet vi att dina insatser kan hjälpa andra medlemmar runtom i världen.  Dina framgångar inom utbildning och utveckling kommer att inspirera andra medlemmar att göra som du, det vill säga utveckla sina ledaregenskaper.

Utveckla ledare

leader_imageKlicka på bilden ovan

Senaste ledarskapsnyheterna

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting