Center för koordinator i globalt ledarskapsteam

Globala ledarskapsteamet

Ledare av hög kvalitet är mycket viktigt för Lions Clubs Internationals framtid.

Som det globala ledarskapsteamets multipeldistriktskoordinator eller distriktskoordinator spelar du en viktig roll i att finna potentiella ledare samt se till att träning presenteras på ett effektivt och bra sätt. Du är en viktig del i GLT och dina insatser kommer att påverka vår organisation på ett positivt sätt, så att vi kan fortsätta vara den globala ledaren gällande hjälpinsatser under många år framöver.

Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med de olika typer av stöd och träning samt möjligheter till utveckling som finns i Ledarskapsresurscentret. Varje resurs har skapats för att stödja utvecklingen av Lions ledare och kan enkelt anpassas för att passa just i ditt område.

Nedan finner du resurser som är speciellt utformade för dig som GLT-koordinator.

Verktyg och resurser för GLT-koordinatorer

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting