Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Program för finansiellt stöd till globala ledarskapsteamet


print

Global Leadership TeamÖversikt
PProgrammet för finansiellt stöd till GLT erbjuder begränsade medel till stöd för två specifika utbildningsprogram på distriktsnivå: Instruktörsträning för klubbens excellensprocess och träning för zonordförande. GLT-distriktskoordinatorer som har inrapporterats LCI har behörighet att ansöka om medel.

Regler för anslag
Godkända utgifter kommer att ersättas på matchande basis upp till USD 500 per distrikt och år, enligt först till kvarn-principen. Godkända programkostnader som kvalificerar till ersättning är till exempel hyra av lokal, material, hyra av audiovisuell utrustning, måltider och boende för kvalificerade deltagare och instruktörer.

Framgången för instruktörsträningen och träningen för zonordförande är beroende av ett aktivt engagemang och stöd från alla inblandade, speciellt distriktets GLT. Genom att erbjuda dessa viktiga utbildningsmöjligheter hjälper du till att säkerställa att vi utvecklar starka klubbar och effektiva ledare. Slutresultatet kommer att bidra till en mer levande framtid för Lions Clubs International.

För mer information om programmet för finansiellt stöd till distriktets globala ledarskapsteam, vänligen skicka e-post till globalleadershipteam@lionsclubs.org.

För att ansöka klicka på länken Ansökan om finansiellt stöd till distriktets globala ledarskapsteam.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting