Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Det globala ledarskapsteamets aktiviteter


print

Globala ledarskapsteametDet globala ledarskapsteamets aktiviteter

 

Finna och utveckla framtida ledare Träna, utbilda, vara mentor för och motivera ledare att vara effektiva
 • Finna potentiella ledare baserat på objektiva kriterier
 • Informera medlemmarna om möjligheter till ledarutveckling
 • Uppmuntra potentiella ledare att inta ledarroller och ansvar för att förbättra sina färdigheter
 • Främja aktivt engagemang bland de medlemmar som har deltagit i Lions ledarskapsinstitut och andra tränade medlemmar
 • Motivera medlemmarna att finna goda lokala ledare och rekrytera dem som medlemmar
 • Upprätta en årlig ledarutvecklingsplan
 • Se till att träning av vice distriktsguvernörer sker på ett effektivt sätt
 • Genomföra träning för zonordförande, Guiding Lions och andra medlemmar
 • Se till att klubbtjänstemannaträning genomförs på ett effektivt sätt
 • Genomföra seminarier om klubbens excellensprocess
 • Uppmuntra till aktivt stöd genom Lions mentorprogram

Att arbeta i team är det bränsle som gör att vanliga människor kan uppnå enastående resultat.
Andrew Carnegie
Industrialist och filantrop

 Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting