Det globala ledarskapsteamets aktiviteter

Globala ledarskapsteametDet globala ledarskapsteamets aktiviteter

 

Finna och utveckla framtida ledare Träna, utbilda, vara mentor för och motivera ledare att vara effektiva
 • Finna potentiella ledare baserat på objektiva kriterier
 • Informera medlemmarna om möjligheter till ledarutveckling
 • Uppmuntra potentiella ledare att inta ledarroller och ansvar för att förbättra sina färdigheter
 • Främja aktivt engagemang bland de medlemmar som har deltagit i Lions ledarskapsinstitut och andra tränade medlemmar
 • Motivera medlemmarna att finna goda lokala ledare och rekrytera dem som medlemmar
 • Upprätta en årlig ledarutvecklingsplan
 • Se till att träning av vice distriktsguvernörer sker på ett effektivt sätt
 • Genomföra träning för zonordförande, Guiding Lions och andra medlemmar
 • Se till att klubbtjänstemannaträning genomförs på ett effektivt sätt
 • Genomföra seminarier om klubbens excellensprocess
 • Uppmuntra till aktivt stöd genom Lions mentorprogram

Att arbeta i team är det bränsle som gör att vanliga människor kan uppnå enastående resultat.
Andrew Carnegie
Industrialist och filantrop

 


© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting