Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI)


print

Lions avancerade ledarskapsinstitut fokuserar på att bygga upp lionledarnas kunskaper för att förbereda dem inför ledarposter på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå.

Kvalificerade kandidater är lionmedlemmar som har genomfört ett klubbpresidentskap på ett framgångsrikt sätt, men ännu inte har nått positionen första vice distriktsguvernör.

Kandidater måste vara villiga att förbinda sig att delta varje  dag under institutet. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till Lions avancerade ledarskapsinstitut. Ansökan kan göras upp till fyra månader före evenemanget. Om du är intresserad av att ansöka ska du ladda ner ansökan från listan nedan eller be att få ett ansökningsformulär av din GLT distriktskoordinator. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och  program. Notera att en deltagaravgift om USD 125,00 tas ut för att täcka kostnaderna för instituten. Denna avgift kommer inte att återbetalas. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagarna ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Lions avancerade ledarskapsinstitut 2015-2016

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns tillgängliga på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I och II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 14 - 16 november 2015
Plats: Chicago, Illinois, USA
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2015
Ansökningsformulär

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 16-18 april 2016
Plats: Salvador, Brasilien
Språk: Portugisiska och spanska
Sista ansökningsdag: 1 februari 2016
Ansökningsformulär

Konstitutionellt område IV: Europa

Datum: 17-19 januari 2016
Plats: Rovaniemi, Finland
Språk: Engelska, finska och svenska
Sista ansökningsdag: 9 november 2015
Ansökan på svenska
Ansökan på finska
Ansökan på engelska

Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 8 - 10 december 2015
Plats: Bangkok, Thailand
Språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska
Sista ansökningsdag: 24 september 2015
Ansökningsformulär

**Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 26-28 september 2015
Plats: Colombo, Sri Lanka
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 13 juli 2015
Ansökningsformulär

**Detta institut är endast öppet för lionmedlemmar i Indien, södra Asien och Mellanöstern.  Lionmedlemmar i Afrika hänvisas till institutet i Lagos, Nigeria.

*Konstitutionellt område VI: Afrika

Datum: 7 - 9 februari 2016
Plats: Lagos, Nigeria
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag: 24 november 2015
Ansökningsformulär

*Detta institut är endast öppet för lionmedlemmar i Afrika.

Konstitutionellt område VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum: 8-10 september 2015
Plats: Auckland, Nya Zeeland
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 25 juni 2015
Ansökningsformulär

Ladda ner mer information om Lions avancerade ledarskapsinstitut


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting