Lions avancerade ledarskapsinstitut

Lions avancerade ledarskapsinstitut fokuserar på att bygga upp lionledarnas kunskaper för att förbereda dem inför ledarposter på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå.

Kvalificerade kandidater är lionmedlemmar som har genomfört en mandatperiod som klubbpresident på ett framgångsrikt sätt, men ännu inte har nått positionen första vice distriktsguvernör. Kandidater behöver inte inneha en position när de ansöker.

Kandidater måste kunna förbinda sig att delta varje dag under institutet. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella/geografiska område som anges i tabellen nedan.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till Lions ledarskapsinstitut för seniorledare. Ansökan kan göras upp till fyra månader före evenemanget. Om du är intresserad av att ansöka kontaktar du det globala ledarskapsteamets koordinator för att få en ansökan eller laddar hem ansökan från listan nedan. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende enligt institutets program. Observera att en deltagaravgift på 95,00 USD erfordras för att täcka dessa kostnader. Den här avgiften måste betalas senast fyra veckor före institutets startdatum. Skicka inte medel innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagarna ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Lions avancerade ledarskapsinstitut 2013-2014

Konstitutionellt område Datum/plats/ansökan

Konstitutionellt område I: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas

8-10 mars 2014
Plats: Oak Brook, Illinois, USA
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 24 december 2013


Konstitutionellt område II: Kanada

8-10 mars 2014
Plats: Oak Brook, Illinois, USA
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 24 december 2013


Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

26-28 oktober 2013
Plats: Curitiba, Brasilien
Språk: Portugisiska och spanska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 16 augusti 2013


Konstitutionellt område IV: Europa

8-10 februari 2014
Plats: Budapest, Ungern
Språk: Engelska, franska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 29 november 2013


Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

21-23 september 2013
Plats: Kuala Lumpur, Malaysia
Språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska
Sista ansökningsdag: Oak Brook den 12 juli 2013


Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

17-19 maj 2014
Plats: Peking, Kina
Språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska
Sista ansökningsdag: Oak Brook den 7 mars 2014


**Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern

19-21 april 2014
Plats: Mumbai, Maharashtra, Indien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 7 februari 2014

**Detta institut är endast öppet för Lions i Indien, södra Asien och Mellanöstern Lions från Afrika, se institutets plats i Tunis, Tunisien.

*Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern

3-5 februari 2014
Plats:  Tunis, Tunisien
Språk:  Engelska och franska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 22 november 2013

*Detta institut är endast öppet för Lions medlemmar i Afrika.

Konstitutionellt område VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

15 - 17 november 2013
Plats: Melbourne, Australien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: Oak Brook den 6 september 2013


*Alla datum och platser kan ändras

Ladda ner mer information om Lions avancerade ledarskapsinstitut

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting