Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utbildningsevenemang – regionala institut


print

Till Lions regionala ledarskapsinstitutsprogram (RLLI) kan multipeldistrikt och enkeldistrikt ansöka om medel för stöd till ledarskapsutbildningsinstitut i sina egna multipeldistrikt/enkeldistrikt. Kursplanen för Lions regionala ledarskapsinstitut är baserad på det av LCI sponsrade Lions ledarskapsinstituts kursplan. Ledarskapsdivisionen tillhandahåller specifika riktlinjer för att maximera kvaliteten.  Den totala ersättningen från Lions Clubs International kan inte överstiga 50 % av den totala faktiska kostnaden för institutet. Ett belopp på upp till USD 143,00 per bekräftad deltagare kan ersättas, dock högst USD 10 000,00 för multipeldistrikt och enkeldistrikt som deltar i detta program för första och andra gången. Upp till USD 7 500,00 kan sökas av de distrikt som tidigare har erhållit denna typ av anslag två eller fler gånger. 

Ett paket innehållande omfattande information kommer att skickas via e-post till varje multipeldistrikt/enkeldistrikt. Paketet innehåller information om 2015-2016 års Lions regionala ledarskapsinstitutprogram, bland annat officiell policy och procedurer, ansökningsformulär för medel till Lions regionala ledarskapsinstitut, riktlinjer för planering, exempel på kursplan samt ett formulär för att begära kostnadsersättning.

Ansökningsformulär för medel till Lions regionala ledarskapsinstitut måste skickas till ledarskapsdivisionen. För att komma ifråga måste komplett ifyllda ansökningar för 2015-2016  vara Leadership Division tillhanda senast den 30 april 2015. Ansökningar som erhålls efter den 30 april 2015 kommer endast att tas under övervägande om medel fortfarande finns tillgängliga.

För beställning av informationspaket till Lions regionala ledarskapsinstitut 2015-2016 och ansökningsformulär för medel, kontakta Leadership Division via e-post: leadership@lionsclubs.org. Paketen finns tillgängliga i början av januari 2015. Medel tilldelas enligt först till kvarn-principen.

Lions regionala ledarskapsinstitut 2014-2015

 • 1 Illinois
 • 2 Texas
 • 4 Kalifornien
 • 5M Minnesota
 • 6 Colorado
 • 11 Michigan
 • 13 Ohio
 • 15 Wyoming
 • 20 New York
 • 22 Maryland
 • 23 Connecticut
 • 24 Virginia
 • 32 South Carolina
 • 33 Massachusetts
 • 34 Alabama
 • 36 Oregon
 • 37 Montana/Alberta
 • 50 Hawaii
 • 51 Puerto Rico
 • 101 Sverige
 • 104 Norge
 • 105 England
 • 106 Danmark
 • 109 Island
 • 101 Sverige
 • 118 Turkiet
 • 128 Israel
 • 201 Australien
 • 202 Nya Zeeland
 • 300 Taiwan
 • 301 Filippinerna
 • 305 Pakistan
 • 306 Sri Lanka
 • 307 Indonesien
 • 308 Malaysia
 • 315 Bangladesh
 • 316 Indien
 • 317 Indien
 • 318 Indien
 • 321 Indien
 • 322 Indien
 • 323 Indien
 • 324 Indien
 • 325 Nepal
 • 334 Japan
 • 354 Korea
 • 355 Korea
 • 356 Korea
 • 380 China Shenzhen
 • 381 China Guangdong
 • 382 China, Dalian
 • 385 China Beijing
 • 386 China Zhejiang
 • 387 China Shenyang
 • 389 China Harbin
 • 403 Kongo
 • 404 Nigeria
 • 410 Sydafrika
 • 411 Uganda
 • 412 Zimbabwe
 • 413 Zambia
 • G Ecuador
 • H Peru
 • J Uruguay
 • LA Brasilien
 • LD Brasilien
 • M Paraguay
 • T Chile
 • U Quebec

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting