Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utbildningsevenemang – regionala institut


print

Till Lions regionala ledarskapsinstitutsprogram (RLLI) kan multipeldistrikt och enkeldistrikt ansöka om medel för stöd till ledarskapsutbildningsinstitut i sina egna multipeldistrikt/enkeldistrikt. Kursplanen för Lions regionala ledarskapsinstitut är baserad på det av LCI sponsrade Lions ledarskapsinstituts kursplan. Ledarskapsdivisionen tillhandahåller specifika riktlinjer för att maximera kvaliteten. Den totala ersättningen från Lions Clubs International kan inte överstiga 50 % av den totala faktiska kostnaden för institutet. Ett belopp på upp till USD 143,00 per bekräftad deltagare kan ersättas, dock högst USD 10 000,00 för multipeldistrikt och enkeldistrikt som deltar i detta program för första och andra gången. Upp till USD 7 500,00 kan sökas av de distrikt som tidigare har erhållit denna typ av anslag två eller fler gånger.

Ett paket innehållande omfattande information kommer att skickas via e-post till varje multipeldistrikt/enkeldistrikt. Paketet innehåller information om 2015-2016 års Lions regionala ledarskapsinstitutprogram, bland annat officiell policy och procedurer, ansökningsformulär för medel till Lions regionala ledarskapsinstitut, riktlinjer för planering, exempel på kursplan samt ett formulär för att begära kostnadsersättning.

Ansökningsformulär för medel till Lions regionala ledarskapsinstitut måste skickas till ledarskapsdivisionen. För att komma ifråga måste komplett ifyllda ansökningar för 2015-2016 vara Leadership Development Division tillhanda senast den 30 april 2015. Ansökningar som erhålls efter den 30 april 2014 kommer endast att tas under övervägande om medel fortfarande finns tillgängliga.

För beställning av informationspaket till Lions regionala ledarskapsinstitut 2015-2016 och ansökningsformulär för medel, kontakta Leadership Development Division via e-post: leadership@lionsclubs.org. Paketen finns tillgängliga i början av januari 2015. Medel tilldelas enligt först till kvarn-principen.

Lions regionala ledarskapsinstitut 2015-2016

 • 1 Illinois
 • 2 Texas
 • 4 Kalifornien
 • 5 North Dakota
 • 11 Michigan
 • 13 Ohio
 • 15 Wyoming
 • 19 Washington
 • 20 New York
 • 22 Maryland
 • 24 Virginia
 • 30 Mississippi
 • 33 Massachusetts
 • 35 Florida
 • 39 Oregon/Idaho
 • 46 Nevada
 • 50 Hawaii
 • 101 Sverige
 • 104 Norge
 • 107 Finland
 • 108 Italien
 • 109 Island
 • 115 Portugal
 • 118 Turkiet
 • 126 Kroatien
 • 132 FYROM Makedonien
 • 201 Australien
 • 300 MD 300 Taiwan
 • 301 Filippinerna
 • 305 Pakistan
 • 306 Sri Lanka
 • 307 Indonesien
 • 308 Malaysia
 • 316 Indien
 • 317 Indien
 • 318 Indien
 • 321 Indien
 • 322 Indien
 • 323 Indien
 • 324 Indien
 • 325 Nepal
 • 337 Japan
 • 354 Korea
 • 355 Korea
 • 356 Korea
 • 380 Kina Shenzhen
 • 381 Kina Guangdong
 • 382 Kina, Dalian
 • 383 Kina Shandong
 • 386 Kina Zijiang
 • 387 Kina Shengyang
 • 388 Kina, Shaanxi
 • 403 Madagaskar
 • 404 Nigeria
 • 409 Kongo
 • 413 Zambia
 • 414 Tunisien
 • D Panama
 • F Colombia
 • H Peru
 • J Uruguay
 • LA Brasilien
 • LC Brasilien
 • LD Brasilien
 • M Paraguay
 • O Argentina
 • R Dominikanska republiken
 • S Bolivia
 • U Quebec

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting