Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions Clubs Internationals Forum


print

Syftet med dessa forum är:

 • Främja principerna och målen för Lions Clubs International
 • Utbilda, undervisa och motivera distrikts- och klubbtjänstemän
 • Främja utbyte av information och diskussion kring serviceaktiviteter, inklusive möjligheter att samarbeta i serviceprojekt.
 • Tillgodose intressena för Lions Clubs International Foundation

Alla lionmedlemmar i det område där ett forum hålls är välkomna att delta.

2015 - 2016 års Forum


ISAAME Forum

ANZI-Pacific Forum

USA/Kanada Forum

OCEAL Forum

Europa Forum

Konferens för hela Afrika

FOLAC Forum

Medelhavskonferens

Framtida forum

Europa Forum

 • Sofia, Bulgarien, 27 - 30 oktober 2016
 • Montreux, Schweiz, 28 september - 1 oktober 2017
 • Tallinn, Estland, hösten 2019

USA/Kanada Forum

 • Omaha, Nebraska, 15 - 17 september 2016
 • Portland, Oregon, 21 - 23 september 2017
 • Columbus, Ohio, 20 - 22 september 2018

OCEAL Forum

 • Hong Kong, 10 - 13 november 2016

ISAAME Forum

 • Colombo, Sri Lanka, 30 november - 4 december 2016

ANZI-Pacific Forum III

 • Fastställs senare

FOLAC Forum

 • Guayaquil, Ecuador, 17-21 januari 2017

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting