Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions Clubs Internationals Forum


print

Syftet med dessa forum är:

  • Främja principerna och målen för Lions Clubs International
  • Utbilda, undervisa och motivera distrikts- och klubbtjänstemän
  • Främja utbyte av information och diskussion kring serviceaktiviteter, inklusive möjligheter att samarbeta i serviceprojekt.
  • Tillgodose intressena för Lions Clubs International Foundation

Alla lionmedlemmar i det område där ett forum hålls är välkomna att delta.

2014 - 2015 års Forum


ISAAME Forum

ANZI-Pacific Forum

USA/Kanada Forum

OCEAL Forum

Europa Forum

Konferens för hela Afrika

FOLAC Forum

Medelhavskonferens

Framtida forum

Europa Forum

  • Sofia, Bulgarien, 27 - 30 oktober 2016

USA/Kanada Forum

  • Omaha, Nebraska, 15 - 17 september 2016

OCEAL Forum

  • Hongkong, Fastställs senare

ISAAME Forum

  • Sri Lanka, Fastställs senare

ANZI-Pacific Forum III

  • Fastställs senare

FOLAC Forum

  • Guayaquil, Ecuador, 17-21 januari 2017

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting