Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Lions Clubs Internationals Forum


print

Syftet med dessa forum är:

 • Främja principerna och målen för Lions Clubs International
 • Utbilda, undervisa och motivera distrikts- och klubbtjänstemän
 • Främja utbyte av information och diskussion kring serviceaktiviteter, inklusive möjligheter att samarbeta i serviceprojekt.
 • Tillgodose intressena för Lions Clubs International Foundation

Alla lionmedlemmar i det område där ett forum hålls är välkomna att delta.

2012 - 2013 års forum


ISAAME Forum

ANZI-Pacific Forum

 • Bali, Indonesia, 6 - 8 september 2013

USA/Kanada Forum 

OCEAL Forum 

Europa Forum 

Allafrikansk kongress

FOLAC Forum,

 • Santo Domingo, Dominican Republic, 13 - 18 januari 2015

Medelhavskongress

Framtida forum

Europa Forum

 • Birmingham, England, 30 oktober - 1 november 2014

USA/Kanada Forum

 • San Juan, Puerto Rico, 11 - 13 september 2014
 • Grand Rapids, Michigan, 17 - 19 september 2015

OCEAL Forum

 • Incheon, South Korea, 13 - 16 november 2014

ISAAME Forum

 • Port Louis, Republic of Mauritius, 4 - 7 december 2014

ANZI-Pacific Forum III

 • Adelaide, Austraila, 29 - 31 augusti 2014

FOLAC Forum

 • Cali, Colombia, 14 - 18 januari 2014

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting