Lions Clubs Internationals Forum

Syftet med dessa forum är:

Alla lionmedlemmar i det område där ett forum hålls är välkomna att delta.

2015 - 2016 års Forum


ISAAME Forum

ANZI-Pacific Forum

USA/Kanada Forum

OCEAL Forum

Europa Forum

Konferens för hela Afrika

FOLAC Forum

Medelhavskonferens

Framtida forum

Europa Forum

USA/Kanada Forum

OCEAL Forum

ISAAME Forum

ANZI-Pacific Forum III

FOLAC Forum

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting