Lions Clubs Internationals Forum

Syftet med dessa forum är:

Alla lionmedlemmar i det område där ett forum hålls är välkomna att delta.

2012 - 2013 års forum


ISAAME Forum

ANZI-Pacific Forum

USA/Kanada Forum 

OCEAL Forum 

Europa Forum 

Allafrikansk kongress

FOLAC Forum,

Medelhavskongress

Framtida forum

Europa Forum

USA/Kanada Forum

OCEAL Forum

ISAAME Forum

ANZI-Pacific Forum III

FOLAC Forum

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting