Anslag till ledarutveckling i multipeldistrikt

Anslag till ledarutveckling i multipeldistrikt

Översikt
Programmet för finansiellt stöd till ledarutveckling i multipeldistrikt erbjuder begränsad finansiering för att stödja träning i multipeldistrikt av första vice distriktsguvernörer och/eller andra vice distriktsguvernörer.

Det globala ledarskapsteamets MD-koordinator (GLT MD-koordinator) som har inrapporterats kan skicka in ansökan om anslag. Kursplanen fastställs av den som ansvarar för träningen i multipeldistriktet, vilket i de flesta fall är GLT MD-koordinatorn. Träningens innehåll måste utformas för att passa de specifika behoven i multipeldistriktet. Ett antal användbara resurser finns i Ledarskapsresurscentret på Lions Clubs Internationals webbplats, vilka kommer att hjälpa dig i den lokala träningen.

Regler för anslag
Godkända kostnader för träning av första vice distriktsguvernörer kommer att ersättas med upp till USD 100 per bekräftad deltagare plus USD 100 för GLT MD-koordinatorn. Godkända kostnader för träning av andra vice distriktsguvernörer kommer att ersättas med upp till USD 75 per bekräftad deltagare plus USD 75 för GLT MD-koordinatorn . Godkända programkostnader som kvalificerar till ersättning är till exempel hyra av lokal, material, hyra av audiovisuell utrustning, måltider och boende för kvalificerade deltagare och instruktörer.

Framgångsrik träning inom detta program är beroende av aktivt engagemang av och stöd från alla involverade, speciellt multipeldistriktets ledarutvecklingsordförande. Genom att träna våra första och andra vice distriktsguvernörer kan vi hjälpa till att säkerställa deras framgångar som effektiva ledare.

Om du har frågor om programmet skickar du e-post till leadership@lionsclubs.org

För ansökan klickar du på följande länk Ansökan om anslag till multipeldistriktets ledarutvecklingsprogram

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting