Anslag till ledarutveckling i multipeldistrikt

Översikt

Programmet för finansiellt stöd till ledarutveckling i multipeldistrikt erbjuder begränsad finansiering för att stödja utbildning i multipeldistrikt av första vice distriktsguvernörer och/eller andra vice distriktsguvernörer.

Globala ledarskapsteamets multipeldistriktskoordinator, som har inrapporterats till LCI, ska skicka in ansökan om medel. Ledarskapsdivisionen kommer att tillhandahålla vägledning gällande specifika ämnen som ska avhandlas i detta program, men det övergripande innehållet i utbildningen beslutas av dem som ansvarar för utbildningen i multipeldistriktet, GLT, och ska vara anpassat till multipeldistriktets specifika behov. I Ledarskapsresurscentret på organisationens webbplats finns ett flertal resurser för att stödja lokala utbildningsinsatser.

Regler för anslag

Godkända kostnader för utbildning av första vice distriktsguvernörer kommer att ersättas med upp till USD 100 per bekräftad deltagare plus USD 100 för multipeldistriktets GLT-koordinator. Godkända kostnader för utbildning av andra vice distriktsguvernörer kommer att ersättas med upp till USD 75 per bekräftad deltagare plus USD 75 för multipeldistriktets GLT-koordinator. Godkända programkostnader som kvalificerar till ersättning är till exempel hyra av lokal, material, hyra av audiovisuell utrustning, måltider och boende för kvalificerade deltagare och instruktörer. Framgångsrik utbildning inom detta program är beroende av aktivt engagemang av och stöd från alla involverade, speciellt multipeldistriktets GLT-koordinator. Genom att utbilda våra första och andra vice distriktsguvernörer kan vi hjälpa till att säkerställa deras framgångar som effektiva ledare.

Om du har frågor om programmet skickar du e-post till globalleadershipteam@lionsclubs.org

För ansökan klickar du på följande länk Ansökan om anslag till multipeldistriktets ledarutvecklingsprogram

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting