Utvecklingsprogram

Lärande är en livslång process och Lions Clubs International tror att alla ledare kan ha nytta av utbildning. För att främja den här idén erbjuder Lions Clubs International olika slags utvecklingsmöjligheter där nuvarande och framtida ledare kan förbättra sitt ledarskap. GLT har fastställt de typer av institut som passar bäst för respektive konstitutionellt område. Inte alla typer av institut (ALLI, ELLI och FDI) är tillgängliga för lionmedlemmar i alla konstitutionella områden.

Lions avancerade ledarskapsinstitut
Utbildning som förbereder lionmedlemmar för ledarpositioner på distriktsnivå

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare:
Utbildning som förbereder lionmedlemmar för ledarpositioner på klubbnivå

Förmågeutvecklingsinstitut
Utbildning som fokuserar på att utveckla och utöka duktiga lionmedlemmars förmåga.

Lions regionala ledarskapsinstitut,
Ett anslagsprogram och en kursplan för att ge stöd till utbildning på multipeldistriktsnivå

DG Elect-seminarium
Ett utbildnings- och informationsseminarium för tillträdande distriktsguvernörer

Ledarskapsutvecklingsanslag för multipeldistrikt
Ett anslagsprogram för stöd till utbildning av vice distriktsguvernörer och/eller ordförande för ledarskapsutveckling på multipeldistriktsnivå

Program för finansiellt stöd till globala ledarskapsteamet
Detta program erbjuder begränsade finansiella medel för att stödja klubbar i det viktiga arbetet att tillhandahålla tränings- och utvecklingsprogram.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting