Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utvecklingsinstitut för instruktörer


print

Utvecklingsinstitutet för instruktörer fokuserar på att utveckla och utöka gruppen av instruktörer inom Lions. Kursplanen fokuserar på tekniker och koncept som förbättrar utbildningskvaliteten och den övergripande effektiviteten av Lions ledarutvecklingsprogram.

Kvalificerade kandidater är de medlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid Lions utbildningsevenemang, har grundläggande färdigheter och har ett genuint intresse att förbättra dessa färdigheter. Medlemmar med stor erfarenhet som instruktörer inom Lions eller från yrkeslivet rekommenderas inte till detta institut, men är välkomna att ansöka. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

Lionmedlemmar som deltar i den här fyra dagar långa kursen måste utföra ett eget utbildningsevenemang inom sex (6) månader efter det att institutet har avslutats för att anses ha utexaminerats från FDI-programmet.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan ansöka till utvecklingsinstitutet. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före institutet. Om du är intresserad av att ansöka till institutet ska ladda ner den ansökan, som avser det institut du är kvalificerad till, från listan nedan eller skaffa ett ansökningsformulär från din GLT distriktskoordinator. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende enligt institutets program. Observera att en deltagaravgift på 95,00 USD erfordras för att täcka dessa kostnader. Denna avgift kommer inte att återbetalas. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du fått ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagarna ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Utvecklingsinstitut för instruktörer 2014-2015

Konstitutionellt område Datum/plats/ansökan

Konstitutionellt område IV: Europa

7-10 februari 2015
Plats: Lissabon, Portugal
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag: 24 november 2014
Ansökan


Konstitutionellt område V: Orienten och Sydostasien

14-17 maj 2015
Plats: Manila, Filipinerna
Språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska
Sista ansökningsdag: 28 februari 2015
Ansökan


**Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern

20-23 november 2014
Plats: Hyderabad, Andhra Pradesh, Indien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 6 september 2014

** Detta institut är endast öppet för Lions i Indien, södra Asien och Mellanöstern. Lions från Afrika hänvisas till institutet i Breazzaville, Kongo.

*Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern

31 januari – 3 februari 2015
Plats: Brazzaville, Kongo
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag: 18 november 2014
Ansökan

*Detta institut är endast öppet för Lions medlemmar i Afrika.

*Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns tillgängliga på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Ladda ner mer information om utvecklingsinstitut för instruktörer

  • En lista och en kort beskrivning av de ämnen som behandlas.
  • Ett exempel på program för ett fyra dagar långt institut.
  • Om du har antagits till ett utvecklingsinstitut för instruktörer måste du genomföra följande hemuppgifter innan du deltar i institutet.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting