Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Ledarskapsutveckling  >  Utvecklingsprogram  >  Fakulteten utvecklingsinstitut  >  Fakulteten utvecklingsinstitut

Fakulteten utvecklingsinstitut

Utvecklingsinstitut för instruktörer fokuserar på att utveckla och utöka gruppen av instruktörer inom Lions. Kursplanen fokuserar på tekniker och koncept som ökar utbildningskvalitet och den totala effektiviteten för Lions ledarskapsutvecklingsprogram.

Kvalificerade kandidater är de medlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid Lions utbildningsevenemang, har grundläggande färdigheter och har ett genuint intresse att förbättra dessa färdigheter. Medlemmar med stor erfarenhet som instruktörer inom Lions eller från yrkeslivet rekommenderas inte till detta institut. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella/geografiska områrde som anges i tabellen nedan.

Lionmedlemmar som deltar i den här fyra dagar långa kursen måste utföra ett utbildningsevenemang inom sex (6) månader efter institutet för att anses ha utexaminerats från FDI-programmet.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till utvecklingsinstitutet. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före institutet. Om du är intresserad av att ansöka till institutet skaffar du ett ansökningsformulär från din GLT distriktskoordinator eller laddar hem ansökan avseende de institut du är kvalificerad till enligt följande lista av kommande institut. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende enligt institutets program. Observera att en deltagaravgift på 95,00 USD erfordras för att täcka dessa kostnader. Den här avgiften måste betalas senast fyra veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagarna ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Utvecklingsinstitut för instruktörer 2013-2014

Konstitutionellt område Datum/plats/ansökan

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

25-28 april, 2014
Plats: Santa Marta, Colombia
Språk: Portugisiska och spanska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 14 februari 2014


Konstitutionellt område IV: Europa

4-7 november 2013
Plats: Istanbul, Turkiet
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag:  Oak Brook den 26 augusti 2013


Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern*

2-5 februari 2014
Plats:  Tunis, Tunisien
Språk:  Engelska och franska
Sista ansökningsdag: Oak Brook den 22 november 2013

*Detta institut är endast öppet för lionmedlemmar i Afrika.

*Alla datum och platser kan komma att ändras

Ladda ner mer information om utvecklingsinstitut för instruktörer

Utveckla ledare

leader_imageKlicka på bilden ovan

Senaste ledarskapsnyheterna

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting