Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer fokuserar på att utveckla och utöka gruppen av instruktörer inom Lions. Kursplanen fokuserar på tekniker och koncept som förbättrar träningens kvalitet och den övergripande effektiviteten av Lions ledarskapsutvecklingsprogram.  

Kvalificerade kandidater är de medlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid Lions utbildningsevenemang, har grundläggande färdigheter och har ett genuint intresse att förbättra dessa färdigheter. Medlemmar med stor erfarenhet som instruktörer inom Lions eller från yrkeslivet rekommenderas inte till detta institut, men är välkomna att ansöka. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

För att anses som utexaminerade deltagare i utvecklingsinstitutet för instruktörer skall lionmedlemmar som deltar i denna fyradagarskurs genomföra en egen utbildning inom 6 månader efter institutet.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till utvecklingsinstitutet. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före institutet. Om du är intresserad av att ansöka till institutet ska du ladda ner ansökan för det institut du har rätt att delta i från listan nedan eller be att få ett ansökningsformulär från din GLT distriktskoordinator. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och  program. Notera att en deltagaravgift på USD 150,00 tas ut för att täcka kostnaderna för instituten. Denna avgift återbetalas inte. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagarna ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Utvecklingsinstitut för instruktörer 2015-2016

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns tillgängliga på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I och II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 13 - 16 november 2015
Plats: Chicago, Illinois, USA
Språk: English
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2015
Ansökningsformulär

Konstitutionellt område IV: Europa

Datum: 5 - 8 oktober 2015
Plats: Augsburg, Tyskland
Språk: Engelska och tyska
Sista ansökningsdag: 22 juli 2015
Ansökan på engelska
Ansökan på tyska

Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 25 - 28 februari 2016
Plats: Nagoya, Japan
Språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska
Sista ansökningsdag:  12 december 2015
Ansökningsformulär

**Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 25 - 28 september 2015
Plats: Colombo, Sri Lanka
Språk: English
Sista ansökningsdag:  12 juli 2015
Ansökningsformulär

**Detta institut är endast öppet för Lions medlemmar i Indien, södra Asien och Mellanöstern  

*Konstitutionellt område VI: Afrika

Datum: 6 - 9 februari 2016
Plats: Lagos, Nigeria
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag:  23 november 2015
Ansökningsformulär

*Detta institut är endast öppet för lionmedlemmar i Afrika.

Ladda ner mer information om utvecklingsinstitut för instruktörer

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting