Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare


print

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare bygger upp lionmedlemmarnas kunskaper inför ledarskapsuppdrag på klubbnivå, inklusive posten som klubbpresident.

Kandidaterna måste vara medlemmar med fullgjorda skyldigheter och ha varit medlemmar i en klubbkommitté men ännu inte uppnått posten som klubbpresident. Charterklubbpresidenter kan också antas till institutet.

Kandidater måste vara villiga att förbinda sig att delta varje dag under institutet. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare. Ansökan kan göras upp till fyra månader före evenemanget. Om du är intresserad av att ansöka ska du ladda ner ansökan från listan nedan eller be att få ett ansökningsformulär från din GLT distriktskoordinator. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och program. Notera att en deltagaravgift om USD 125,00 tas ut för att täcka kostnaderna för instituten. Denna avgift kommer inte att återbetalas. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagarna ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 2015-2016

Alla datum och platser kan komma att ändras Notera att ansökningsformulären endast finns tillgängliga på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I och II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 26-28 mars 2016
Plats: Denver, Colorado, USA
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 10 januari 2016
Ansökningsformulär

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 31 oktober - 2 november 2015
Plats: Cordoba, Argentina
Språk: Portugisiska och spanska
Sista ansökningsdag: 17 augusti 2015
Ansökningsformulär

**Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 12-14 mars 2016
Plats: Delhi, Indien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 28 december 2015
Ansökningsformulär

**Detta institut är endast öppet för lionmedlemmar i Indien, södra Asien och Mellanöstern.  

Konstitutionellt område VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum: 8 - 10 april 2016
Plats: Brisbane, Australien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 24 januari 2016
Ansökningsformulär

Ladda ner mer information om Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting