Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare


print

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att bygga upp lionmedlemmars kunskaper som förberedelse för ledarskapsuppdrag på klubbnivå, speciellt för rollen som klubbpresident.

Kandidater måste vara aktiva medlemmar som fullgjort sina skyldigheter i en klubbkommitté men ännu inte varit klubbpresidenter. Charterklubbpresidenter kan också antas till institutet.

Kandidater måste vara villiga att förbinda sig att delta varje dag under institutet. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare. Ansökan kan göras upp till fyra månader före evenemanget. Om du är intresserad av att ansöka ska du ladda ner ansökan från listan nedan eller skaffa ett ansökningsformulär från din GLT distrikts-koordinator. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och program. Notera att en deltagaravgift på USD 95,00 tas ut för att täcka kostnaderna för instituten. Denna avgift kommer inte att återbetalas. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du fått ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagarna ansvarar också för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet.

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 2014-2015

Konstitutionellt område Datum/plats/ansökan

Konstitutionellt område I och II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

4-6 oktober 2014
Plats: Oak Brook, Illinois, USA
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag: Oak Brook den 21 juli 2014
Ansökan


Konstitutionellt område VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

14-16 mars 2015
Plats: Rotorua, Nya Zeeland
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 29 december 2014
Ansökan


*Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns tillgängliga på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Ladda ner mer information om Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare

  • En lista och en kort beskrivning av ämnen som tas upp.
  • Ett exempel på program för ett normalt institut på fyra dagar.
  • Om du har antagits till ett institut för framtida ledare måste du genomföra hemuppgifter innan du deltar i institutet.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting