Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

DG Elect seminariets hemuppgifter


print

Brev skickat till första vice distriktsguvernör/DG Elect

DG Elect uppgiftsvägledning
Denna vägledning innehåller 4 fristående hemuppgifter vilka måste genomföras av alla första vice distriktsguvernörer/DG-Elect. Varje hemuppgift består av flera steg som ska vara klara vid ett särskilt datum. Var och en av de 3 hemuppgifterna innehåller en kort bedömning som ska fyllas i på Lions utbildningscenter, vilket finns i Ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats. Den fjärde hemuppgiften innehåller instruktioner för att gå igenom ytterligare kurser i Lions utbildningscenter, för att förbättra din personliga utveckling. Hemuppgift 4 innehåller inte någon formell bedömning, men genomförande av varje kurs på webbplatsen kommer att registreras. Sista datum för att slutföra uppgifterna finns i vägledningen.

Uppgift 2: Fastställa mål och handlingsplaner för ledarutveckling

Uppgift 3: Fastställa medlemsmål och handlingsplaner

Inloggningsinstruktioner för att få behörighet till Lions utbildningscenter, DG Elects onlinebedömningar och kurserna i Lions utbildningscenter

DG Elects bedömningar

  • Gå till Lions utbildningscenter. Logga in på Lions utbildningscenter med hjälp din kontoinformation. När du har loggat in klickar du på länken till DG Elect- bedömningar.
  • Om du inte redan har skapat ett konto på Lions utbildningscenter måste du först göra det. Ladda hem frågor och svar.
  • Ny inloggning till Lions utbildningscenter
    Vill du lära dig hur du kan få tillgång till, och använda den nya inloggningen på Lions utbildningscenter? Titta på en kort video om hur du loggar in, skapar ett konto, genomför en kurs och andra funktioner.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting