Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Ledarskapsutveckling  >  Utvecklingsprogram  >  DG Elect-seminarium  >  DG Elect-seminariets tema

DG Elect-seminariets tema

Höjdpunkter i det internationella temat 2014-2015:
Stärka stoltheten

Barry J. Palmer Logo
Logotyp
PDF-dokument

Under 2014-2015 kan vi "Stärka stoltheten" genom att föra våra 1,36 miljoner lionmedlemmar närmare varandra i en anda av samarbete och samförstånd. Det handlar inte om att vara stolt på ett överlägset sätt utan om att vara stolt över det vi åstadkommer genom att stärka samhällen, tillhandahålla meningsfulla hjälpinsatser och hjälpa de människor som behöver oss. Denna känsla av stolthet skapar grunden för vårt engagemang att hjälpa andra och det är det som har gjort oss till den globala ledaren inom humanitära hjälpinsatser. Det här är plattformen för framgång under det kommande året, under vårt hundraårsfirande och under organisationens kommande 100 år.

Stärka stoltheten genom hjälpinsatser
Hjälpinsatser har varit grunden för vår organisation sedan vi bildades 1917. Under 2014 kommer vi att inleda ett treårigt firande av vårt 100-årsjubileum, för att hedra vårt engagemang att hjälpa våra samhällen:  

Under det kommande året uppmuntras även klubbarna att delta i speciella projekt som hjälper barn i nöd, de kan till exempel handla om analfabetism, hungersnöd, misshandel eller fattigdom - överallt där det finns brister i resurser och stöd för barn. Bjud in vänner och familj att delta i de här aktiviteterna.

Stärka stoltheten genom medlemsutveckling
Vårt fokus är hjälpinsatser, men vår styrka står i direkt relation till våra medlemmar. Vi har lyckats att upprätthålla en medlemstillväxt under de senaste sex åren och för att vi ska lyckas behålla vår roll som den globala ledaren inom humanitära hjälpinsatser måste vi se till att den medlemstillväxten fortsätter. Vi kan främja medlemstillväxt och utveckling på följande sätt:

Stärka stoltheten genom att stärka din klubb
Det är dags att vi återgår till grunden, för att stärka vår organisation från klubben och upp. Alla klubbar uppmuntras att granska sin verksamhet och överväga att införa nya ledarstrategier och tekniker, för att skapa energi i klubben. Målet är att ha klubbar med bättre fokus, inriktning, drivkraft och syfte. Klubbarna kan uppnå detta med hjälp av flera olika strategier:  

Stärka stoltheten genom ledarskap
Vi kan stärka våra klubbar genom att utveckla duktiga klubbledare. Effektiv ledarutveckling börjar med en meningsfull intagningsceremoni och ett bra informationsmöte för nya medlemmar, utifrån det kan klubbarna uppmuntra klubbens ledarutveckling på följande sätt:   

Stärka stoltheten genom partnerskap
Vi kan göra mer, och åstadkomma mer, när vi arbetar tillsammans med likasinnade människor, företag och organisationer.  Klubbarna uppmuntras att samarbeta med andra när det är till fördel för alla parter, stärker klubbarnas samhällen och hjälper klubbarna att hjälpa andra på ett bättre sätt.  

Stärk stoltheten genom att återuppliva engagemanget
Vår grundare, Melvin Jones, ingöt en stolthet över hjälpinsatser i våra första medlemmar och vårdade stoltheten över att vara medlem i Lions, samtidigt som Lions Clubs International började växa. Planera att fira Melvin Jones födelsedag den 13 januari, som en förberedelse inför hundraårsfirandet och för att hedra vår grundare och återuppliva ert engagemang för samhället, humanitära insatser och vår organisations uppgift och etik.

Stärka stoltheten genom bidrag
Ju mer ni bidrar, desto mer har ni att bidra. I år inbjuds alla klubbar att ge ett bidrag till LCIF, organisationens anslagsbeviljande del.

Stärka stoltheten genom kreativitet
Vår förmåga att anpassa oss och ta oss an nya utmaningar har varit en viktig del av vår tidigare framgång och det har hjälpt oss att blomstra i en ständigt föränderlig värld. För att säkerställa framtida tillväxt måste vi på ett kreativt sätt välkomna teknologin och använda den till vår fördel. LCI har skapat ett starkt nätverk av verktyg för internet och sociala medier och vi kan använda dem på följande sätt för att stärka stoltheten:  

Stärka stoltheten genom mod och övertygelse
Lionmedlemmarna besitter både mod och övertygelse. Som lionmedlemmar måste vi ryta. Vi måste berätta för hela världen vilka vi är, att vi aldrig kommer att sluta försöka, för vi har hjälpinsatser att utföra och vi kommer att tillhandahålla hjälp oavsett utmaningarna.

DG Elect, vi har möjligheten att "ryta" högre än någonsin tidigare genom att fokusera på hjälpinsatser, medlemskap, klubbutveckling, partnerskap, ledarskap, engagemang, kreativitet, mod och övertygelse. Samordna era insatser, samarbeta med de team och resurser som finns tillgängliga för er och engagera er för att Stärka stoltheten.

Utveckla ledare

leader_imageKlicka på bilden ovan

Senaste ledarskapsnyheterna

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting