DG Elect-seminariets tema

Höjdpunkter i det internationella temat 2015-2016:
Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet.

Dr. Jitsuhiro Yamada Logo
Logotyp
PDF-dokument

Varje år, i samband med den årtidsmässiga flytten, flyger tusentals små tranor över Himalaya på en höjd av 8 000 meter. Dessa jungfrutranor är den minsta arten av tranor, och för att de ska överleva denna ansträngande resa är de beroende av samarbete, att fungera som ett team, familjestruktur och harmoni mellan alla medlemmar i flocken.

I Japan har tranan traditionellt varit en symbol för ett långt liv. Inom den japanska konsten origami är tranan den mest grundläggande form som alla barn lär sig göra. Seden att vika origamitranor är en sorts meditation som visar familjens och vännernas innerliga önskan om att sjuka ska bli friska igen. Tranan har också blivit en symbol för fred – inte bara i Japan utan runtom i världen.

Fred, hopp, beslutsamhet, lagarbete och att förena folk genom att tjäna är centrala punkter i presidentens tema för 2015 - 2016 – ”Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet.

Värdighet genom humanitär service

En av de grundläggande lärosatserna om mänsklig värdighet och självrespekt är förmågan att försörja sig själv och sin familj, och ändå står miljoner människor inför en framtid med föga hopp om att förbättra sina liv och ta hand om sina barn.

Att göra en insats genom hjälpinsatser för barn fortsätter att vara ett viktigt fokusområde i år genom att stärka eller utöka våra befintliga program med Initiativet Barns värdighet.  Med detta initiativ uppmuntras lionmedlemmarna att utöka hjälpen till barn genom att:

Det här är bara några av de många servicemöjligheter som tar itu med barns behov. Mer information om Initiativet Barns värdighet kommer att finnas på www.lionsclubs.org.

Hjälpa andra. Vårt arv av hjälpinsatser har vårdats i nästan 100 år. För att nå vårt mål för Hundaårsjubileets hjälputmaning, att hjälpa 100 miljoner människor innan den 30 juni 2018, måste vi tredubbla våra hjälpinsatser inom de områdena och fortsätta att uppmuntra klubbarna att rapportera sina insatser via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. Genom att hjälpa andra förändrar vi världen och sår frön av harmoni, förståelse och fred.  

Harmoni genom kulturutbyte och gemensamma globala projekt

Som en internationell organisation måste vi ha förståelse för och uppskatta kulturer som inte är som vår.  Distriktsguvernörer och rådsordförande uppmuntras att hålla kontakt med varandra internationellt för att hitta möjligheter till gemensamma internationella serviceprojekt.  Klubbar uppmuntras också att delta i detta initiativ genom vårt vänklubbsprogram. Att samarbeta med medlemmar från olika kulturer och med olika åsikter breddar våra perspektiv och ger inspiration till aktiviteter på våra hemorter.

Fler medlemmar = mer hjälp

Våra medlemmar och klubbar är centrala i vår organisation, och för att fortsätta hjälpa måste vi fortsätta att växa i antal medlemmar. Vår tillväxt är beroende av många faktorer, såsom ett dynamiskt GMT, effektiva marknadsstrategier kopplade till program för medlemstillväxt, hängivna ledare med början på klubbnivå, och att kontakta kvinnor och familjemedlemmar.  

Tillsammans har vi byggt upp vårt medlemstal till nästan 1,4 miljoner, och måste fortsätta växa för att räknas under nästa sekel av hjälpinsatser. Var öppen för nya idéer, och samarbeta med medlemmarna i GMT och GLT för att hitta nya sätt att främja tillväxt, engagera medlemmar genom service och utveckla ledare.  

Klubbpresidenter är nyckeln till vår framgång

Klubbpresidenter är viktiga för vår framgång som organisation. Alla klubbpresidenter uppmuntras att förändra atmosfären i sina klubbar så att medlemmarna känner självförtroende och arbetar i samförstånd med varandra och sina hemorter.

”Fråga en” börjar hemma

Dela ditt engagemang och din entusiasm för Lions med din familj. Familjer som tjänar tillsammans som lionmedlemmar etablerar en familjetradition av att hjälpa andra. Vår medlemskampanj Fråga en börjar hemma. Om medlemmarnas familjer är i frontlinjen och hjälper på sina hemorter får vi det erkännande vi förtjänar som världens största serviceorganisation.

LCIF – återupprättar värdighet, främjar harmoni och hjälper människor

LCIF står i centrum för vår globala service, använder anslag för att skapa goodwill, undanröjer mänskligt lidande och ger nytt hopp och värdighet till människor runtom i världen. Lionmedlemmar ombeds att ta vara på varje möjlighet att stödja LCIF med generösa donationer och Melvin Jones Fellowships.  

När vi närmar oss vårt hundraårsfirande och strävar efter att hjälpa människor i nöd, vill vi att DG-Elect kommer ihåg att respektera värdigheten hos dem vi hjälper, och att hjälp till andra inte bara är en vänlig handling utan också betyder att vi bygger upp en förståelse och harmoni, och att medmänsklighet inte bara är en plikt utan vårt ansvar.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting