Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Ledarskapsutveckling  >  Utvecklingsprogram  >  DG Elect-seminarium  >  GLT områdesutbildning för DG Elect!

GLT områdesutbildning för DG Elect!

GLT-områdesutbildningen är ett tillfälle för DG-Elect, som bor inom samma GLT-område, att träffas och dela med sig av idéer, utmaningar, framgångar och bästa arbetsätt.  Återkoppling från tidigare deltagare har visat att den mest värdefulla delen av 1VDG/DG Elect-utbildningen är att få utbyta erfarenheter med övriga DG Elect.  Detta är en endagsutbildning.

Utbildningen ger även GLT- och GMT- områdesledarna tillfälle att tidigt knyta kontakt med de tillträdande guvernörerna och tillhandahålla vägledning och stöd samtidigt som DG-Elect har möjligheten att samarbeta med hans eller hennes GLT/GMT områdesledare för att fastställa S.M.A.R.T:a mål och handlingsplaner för ledarutveckling och medlemstillväxt i distriktet.

Vid slutet av denna endagsutbildning kommer alla 1VDG/DG Elect och hans/hennes respektive GLT- och GMT- områdesledare att ha fastställt mål och handlingsplaner. Detta innebär att GLT-, GMT- och DG-teamen inleder år 2015 - 2016 med att sträva åt samma håll, mot gemensamma mål och handlingsplaner.

Programmet är godkänt av den internationella styrelsen och är en del av utbildningsprogrammet för 1VDG/DG Elect 2014-2015.  Endast distriktets 1VDG/DG Elect är kvalificerad att delta.

Alla 1VDG/DG Elect kommer att få ersättning för resekostnader upp till USD 400.  Läs igenom ersättningspolicyn för GLT- områdesutbildningen innan du bokar din resa.  När du har genomfört utbildningen, fyll i reseräkningen för GLT-områdesutbildningen och skicka den till LCI enligt instruktionerna på formuläret.

Om du har några frågor om utbildningen eller reseersättningen är du välkommen att kontakta oss via e-post: globalleadershipteam@lionsclubs.org

GLT-Områdesutbildning Information till första vice distriktsguvernörer/DG Elect

GLT-Områdesutbildning För 1 VDG/DG Elect Policy För Reseersättning

Senaste ledarskapsnyheterna

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting