GLT områdesutbildning för DG Elect!

GLT områdeutbildningen är ett tillfälle för DG Elect från samma GLT-område att träffas för att dela med sig av idéer, utmaningar, framgångar och sina bästa arbetssätt.  Återkoppling från tidigare deltagare har visat att den mest värdefulla delen i DG Elect-utbildningen är att få dela med sig av erfarenheter med övriga DG Elect. Detta är en endagsutbildning.

Denna utbildning ger även GLT- och GMT- områdesledare tillfälle att tidigt knyta kontakt med de inkommande guvernörerna och tillhandahålla vägledning och stöd när DG Elect fastställer mål och handlingsplaner avseende ledarutveckling och medlemstillväxt i distriktet.

Vid slutet av denna endagsutbildning kommer alla 1VDG/DG Elect och hans/hennes respektive GLT- och GMT- områdesledare att ha fastställt mål och handlingsplaner. Detta kommer göra att GLT, GMT och DG teamen inleder år 2014-2015 med röra sig i samma riktning, mot gemensamma mål och handlingsplaner.

Programmet är godkänt av den internationella styrelsen och är en del av utbildningsprogrammet för VDG/DG Elect 2013-2014.  Endast distriktets DG Elect är kvalificerad till att delta.

DG Elect kommer att få ersättning för resekostnader upp till USD 400.  Var god och läs revisionsstadgarna för resor i samband GLT- områdesutbildningen innan du bokar resan. När du har genomfört utbildningen, fyll i reseräkningen för GLT-områdesutbildningen och skicka den till LCI enligt instruktionerna på formuläret.

Om du har frågor om din reseräkning är du välkommen att kontakta oss via e-post: globalleadershipteam@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting