Donera online

Som global ledare inom humanitär service hjälper Lions Clubs International Foundation (LCIF) lionmedlemmar att tjäna på sina hemorter och ta itu med behov runtom i världen. En generös donation hjälper LCIF att tjäna de allra mest behövande runtom i världen. För att donera, välj typ av bidrag du vill ge nedan. 

*Begränsade donationer till synvårds- och katastrofhjälp kvalificerar inte för Melvin Jones Fellowship.

Där behovet är störst – Allmänna donationer går ut till de platser i världen där det omedelbara behovet är störst. LCIF tar itu med dessa behov genom sina ungdomsprogram, hälsovårdsinsatser och projekt som stödjer handikappade. Program kan spänna från att bekosta rent vatten och sanitära åtgärder till att bygga skolor och ungdomsläger, eller att sponsra livsfärdighetsprogrammet för barn, Lions Quest. Genom en gåva till en allmän fond låter du LCIF stödja program där det omedelbara behovet är störst.

Katastrofdonationer

Synvårdsdonationer – Lions förhindrar blindhet globalt genom flera synvårdsinsatser, exempelvis SightFirst-programmet. Var femte sekund blir någon i världen blind.  Varje minut är den personen ett barn.  Genom SightFirst-programmet kan en persons syn bevaras eller återställas till en genomsnittlig kostnad av endast USD 6.* 
Synvårdsdonationer

Katastrofhjälpsdonationer – Gåvor avsedda för detta program hjälper enskilda och samhällen att återuppbygga efter en naturkatastrof. Lions och LCIF har en viktig roll i att stödja samhällets omedelbara och långsiktiga behov.  Tidigare stöd har bekostat hem, skolor och synvårdskliniker i ödelagda områden i Sydostasien, New Orleans och Haiti.  Alla donationer hjälper.  En enskild persons gåva på så lite som USD 25 kan ha stor betydelse genom att förse en hel familj med vatten, mat och kläder under en vecka efter en katastrof.*

Humanitära donationer

Donationer för att hedra/till minne av – Gör en donation för att hedra någon eller till minne av en kär person. Ett särskilt erkännandekort skickas ut till mottagaren eller familjen.

Till minne av

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting