Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International

Donationssekretesspolicy

Lions Clubs International Foundations insamling och användning av personliga data om donatorer
Lions Clubs International Foundation är medveten om vikten av att skydda privat information om våra donatorer och anslagsmottagare. LCIF samlar in personlig information om donatorer och anslagsmottagare för att underlätta kommunikationen med dem. Denna information används endast för att främja stiftelsens mål att stödja lionklubbar runtom i världen som hjälper till både i närområdet och världssamhället genom att driva viktiga humanitära projekt. Den samlas också in för att LCIF ska kunna genomföra sina nödvändiga dagliga aktiviteter såsom:

 • Skötsel av donatorer,
 • Granskning av anslagsansökan och beslut om medel,
 • Rapporter om donationer och anslag,
 • Utskick av publikationer, såsom årsredovisningen.
 • Upprättande av donatorprofiler och trender som stöd för utvecklingsprogram,
 • Programövervakning och utvärdering,
 • Kongress- och mötesplanering,
 • Kontaktinformation för lionledare, såsom tidigare och nuvarande internationella tjänstemän, direktorer och styrelsemedlemmar, rådsordförande och guvernörsråd i multipeldistrikt, distrikts- och vice distriktsguvernörer, klubbtjänstemän, anslagsadministratörer, projektordförande och tekniska rådgivare,
 • Främjande av PR-aktiviteter och samarbetsallianser,
 • Stöd för Lions Clubs Internationals och andra antagna serviceprogram,
 • Lämnande av information till Lions Clubs International Foundations förtroenderåd och lämpliga rådgivande kommittéer,
 • Lämnande av information som krävs enligt lag eller som gäller legala eller statliga utredningar,
 • Andra syften enligt godkännande av LCIF:s förtroenderåd.

Lions Clubs International Foundation skyddar personlig information genom att använda lösenordsskyddade områden och genom att begränsa tillgängligheten för sådan information. Det är viktigt att skydda sitt lösenord. Dokumentmappar som innehåller personlig information förvaras på platser med begränsad tillgänglighet.

All betalningsinformation som samlas in skyddas av datorprogram under överföringen där all personlig information krypteras så att den är skyddad i Internet-kanalerna. Vi uppger bara en begränsad del av ditt kreditkortsnummer när vi bekräftar en donation, beställning eller annan transaktion.

Sekretessrekommendationer för lionklubbar, distrikt, multipeldistrikt och stiftelser
Er lionklubb, distrikt, multipeldistrikt och/eller stiftelse bör granska era sekretessrutiner och följa liknande riktlinjer vid användning av medlemmarnas, donatorers och humanitära aisstansmottagares personliga information. Detta gäller även personlig information som erhålls om privatpersoner i samband med era aktiviteter. Ni bör överväga att ta in skriftligt medgivande innan ni uppger personlig information såsom namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, medicinsk och ekonomisk information osv. Ni bör även vara försiktiga om ni lägger ut personlig information på Internet eller skickar e-postadresser till tredje part. Tänk på att LOKALA LAGAR OFTA REGLERAR DESSA FRÅGOR och sådana lagar kan variera mellan länder, så det är bra att ta råd av någon lokal expert för mer information innan personlig information används.

Vid problem eller frågor och denna policy, kontakta Lions Clubs International Foundation på +1 630 571 5466 eller lcif@lionsclubs.org.

LIONS IN ACTION

Picture of Barn först
Förbereda barn för skolan   » »

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "/home/lionsclu/public_html/SW/our-impact/by-the-numbers/slideshow.xml" in /home/lionsclu/public_html/php/by-the-numbers-intruder-header.php on line 2

Warning: Division by zero in /home/lionsclu/public_html/php/by-the-numbers-intruder-header.php on line 5

Fatal error: Call to a member function attributes() on a non-object in /home/lionsclu/public_html/php/by-the-numbers-intruder-header.php on line 6