Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Service för barn och ungdomar

Service för barn och ungdomar

Livsförändrande service och Tillfällen för ungdom 

Våra ungdomsprogram gör uppväxten säkrare och friskare. Genom Lions Quest lär vi ut viktiga livsfärdigheter till mer än 12 miljoner barn i klassrum runtom i världen. Vi skapar kapabla och friska ungdomar med god karaktär genom omfattande och positiv ungdomsutveckling.

Vi sammanför ungdomar. Våra leoklubbar ger möjligheter för unga frivilliga som inspirerar och stödjer ledarskap bland unga människor från 12 till 30 år genom att ge dem chansen att lära, växa och tjäna genom att delta i samhällsserviceprojekt.

Vi förbättrar deras liv. Varje år reser tusentals unga människor runt i världen för att lära sig mer om kulturer, seder och vänskap genom vårt ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram.

Och vi hjälper dem dela med sig av fredens budskap. I flera årtionden har fredsaffischtävlingen hjälpt mer än fyra miljoner ungdomar uttrycka sin kreativitet, sina strävanden och förhoppningar för världen.

Lions projekt som hjälper barn

De problem barn ställs inför varierar från land till land, men behovet av hälsovård och utbildning är konstant och finns över hela världen. Lionklubbar hjälper till att uppfylla dessa behov genom att utveckla projekt som hjälper barn, exempelvis:

  • Samla in mat, kläder eller böcker,
  • Ordna en syn- eller hörselundersökning,
  • Tillhandahålla vaccinering genom en vaccinationskampanj,
  • Starta ett läsprogram med en lokal skola, ett bibliotek eller samhällscenter eller en leoklubb,
  • Stödja ett näringsprogram för undernärda barn,
  • Tillhandahålla rullstolar till handikappade barn,
  • Skicka ett barn med diabetes eller andra fysiska handikapp till ett specialläger.

Lions har också byggt sjukhus, skolor, barnhem och barncentra i alla delar av världen för att tjäna barn i behov.

Läs mer

För mer information om barnens globala sjukvårds- och utbildningsbehov, besök webbplatserna för Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF som är direkt relaterade till barn. Eller kontakta Programs and Service Initiatives Department.

Medlemsresurser för planering av projekt för barn och ungdomar

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt – inklusive information för ordförande – besök avsnittet Barn och ungdomar i vårt Medlemscenter.

Hoppa till toppen