Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Service för barn och ungdomar

Service för barn och ungdomar

Dagens barn behöver Lions mer än någonsin

Miljontals barn är fattiga, hemlösa, misshandlas och är vanskötta, sjuka eller handikappade. Det är tragiskt att dessa barn ofta måste leva utan den viktiga sjukvårds- och utbildningsservice som skulle lindra deras svårigheter och ge dem hopp om en framtid. Därför fortsätter programmet Service för barn Lions Clubs Internationals långa tradition av att hjälpa världens framtida generationer.

Projekt för Lions service för barn

De problem barn ställs inför varierar från land till land, men behovet av hälsovård och utbildning är konstant och finns över hela världen. Lionklubbar hjälper till att möta dessa behov genom att utveckla projekt med specifika, uppnåeliga mål, såsom:

  • Samla in mat, kläder eller böcker,
  • Ordna en syn- eller hörselundersökning,
  • Tillhandahålla vaccinering genom en vaccinationskampanj,
  • Starta ett läsprogram med en lokal skola, ett bibliotek eller samhällscenter eller en leoklubb,
  • Stödja ett näringsprogram för undernärda barn,
  • Tillhandahålla rullstolar till handikappade barn,
  • Skicka ett barn med diabetes eller andra fysiska handikapp till ett specialläger.

Lions har också byggt sjukhus, skolor, barnhem och barncentra i alla delar av världen för att tjäna barn i behov.

Livsförändrande service och Tillfällen för ungdom  

Våra ungdomsprogram gör uppväxten säkrare och friskare. Genom Lions Quest, inför vi viktiga livsfärdigheter för mer än 12 miljoner barn i klassrum runtom i världen. Vi skapar kapabla och friska ungdomar med god karaktär genom omfattande och positiv ungdomsutveckling.

Vi sammanför ungdomar. Våra leoklubbar ger möjligheter för unga frivilliga som inspirerar och stödjer ledarskap bland unga människor från 12 till 30 år genom att ge dem chansen att lära, växa och tjäna genom att delta i samhällsserviceprojekt.

Vi förbättrar deras liv. Varje år reser tusentals unga människor runt i världen för att lära sig mer om kulturer, seder och vänskap genom vårt ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram.

Och vi hjälper dem dela med sig av fredens budskap. I flera årtionden har fredsaffischtävlingen hjälpt mer än fyra miljoner ungdomar uttrycka sin kreativitet, sina strävanden och förhoppningar för världen.

Läs mer

För mer information om barnens globala sjukvårds- och utbildningsbehov, besök webbplatsen för Världshälsoorganisationen (WHO). Läs mer om FN:s millenniumutvecklingsmål som är direkt relaterade till barn. Eller kontakta vår Health and Children's Services Department.

Medlemsresurser för Service för barn

För information om att planera serviceprojekt – samt information för ordförande – besök avsnittet Lions service för barn eller avsnittet Ungdom på vårt Medlemscenter.

Hoppa till toppen