Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Vårt arbete

Vårt arbete


Där det finns ett BEHOV finns det en LIONMEDLEM

När det gäller att ta sig an utmaningar är Lions svar enkelt: Vi hjälper.

I mer än 200 länder, på sjukhus och äldrecenter, i regioner krossade av naturkatastrofer, i skolor och glasögonåtervinningscenter, utför lionmedlemmar frivillig samhällstjänst med att hjälpa, leda, planera och stödja. Eftersom vi är lokala kan vi tjäna de unika behoven på våra hemorter. Och eftersom vi är globala kan vi ta itu med utmaningar som går över landsgränser.

Synvårdsprogram

Vi vill att alla ska få en bättre morgondag. Därför stödjer vi synvårdsprogram och tjänster såsom synundersökningar, ögonbanker och glasögonåtervinning. Vi tillhandahåller synvårdsservice till dem som riskerar att förlora synen. Och vi samlar in donationer genom kampanjer som SightFirst och SightFirst II.

Hälsovårdsprogram

Vi anser att alla förtjänar att få vara friska. Från att erbjuda hälsovårdsprogram som fokuserar på hörselförlust till att stödja insatserna för att kontrollera och förhindra diabetes arbetar frivilliga lionmedlemmar med att förbättra hälsan bland världens barn och vuxna.

Möjligheter för unga frivilliga

Vi ger möjligheter för nästa generation. Oavsett om det gäller att ställa upp med frivilliga möjligheter för ungdomar och ledarskapserfarenheter i en leoklubb eller sprida budskapet om fred genom vår fredsaffischtävling, investerar våra ungdomsprogram i framtiden genom att vända sig till ungdomar.

Program om samhälle och miljö

Vi tjänar lokala samhällen – och värnar om vår planet.  När vi genomför praktiskt samhällsarbete och serviceprojekt samt tillhandahåller katastrofassistans förbättrar våra samhälls- och miljöprogram våra hemorter – och värnar om miljön.

Katastrofhjälp

Vi är bland de första att agera när en katastrof inträffar. Våra katastrofberedskaps- och insatsprogram gör också att Lions kan hjälpa lokala samhällen – och bidra till Lions hjälpinsatser i andra länder – vid naturorsakade, av människan orsakade eller hälsokatastrofer.

Nu när du vet hur Lions arbetar, bli medlem!!!
Hoppa till toppen