Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Hälsovårdsprogram

Hälsovårdsprogram

Hälsovårdsprogram som fokuserar på hörsel, diabetes med mera

Lionmedlemmar är kända som "de blindas riddare" och fokuserar på program och service för blinda och synskadade – och har som mål att utrota blindhet som kan förhindras och återställas. Men vi deltar också i andra program och projekt på våra hemorter.

  • Lionmedlemmar stödjer lokala och storskaliga globala hälsoprogram för att förhindra och kontrollera diabetes, en växande global epidemi, och diabetesretinopati, den ledande orsaken till synförlust bland vuxna i arbetsför ålder.
  • Lionmedlemmar hjälper till att bekämpa hungersnöd runtom i världen genom aktiviteter såsom matinsamlingar, skollunchprogram, mat till soppkök och boenden för hemlösa, stöd till globala matbanker med mera.
  • Och runtom i världen påverkar många av Lions serviceprojekt hälsan. Lions i Storbritannien gav exempelvis medel till den första fullt utrustade ambulansen för nyfödda i Bosnien och Hercegovina. Och Lions på Cayman Islands har arbetat för att öka medvetenheten om tidig upptäckt av bröstcancer.

Hoppa till toppen