Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Hörselvårdsprogram

Hörselvårdsprogram

Klara av problemen med hörselnedsättning

Enligt Världshälsoorganisation (WHO) har 360 miljoner människor i världen en handikappande hörselförlust.  Ytterligare 1,1 miljard riskerar hörselförlust. 

  • Barn med hörselnedsättning kan uppleva en fördröjd utveckling av tal, språk och kognitiva färdigheter.
  • För vuxna gör ofta hörselnedsättning och dövhet det svårt att få och behålla ett arbete.
  • Barn och vuxna med hörselnedsättning är ofta socialt stämplade och isolerade.

Lions serviceaktiviteter för döva eller hörselskadade innefattar:

  • Informationskampanj om hörselnedsättning,
  • Hörselundersökningar,  
  • Återvinningsprogram för hörapparater,
  • Rekreationsläger för döva och personer med nedsatt hörsel, 
  • Assistans för döva och hörselskadade.

För information om hörselnedsättning, besök Världshälsoorganisationen eller kontakta Programs and Service Activities.

Hoppa till toppen