Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Diabetesprogram

Diabetesprogram

Öka kännedomen om diabetes, rädda syn

Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att mer än 422 miljoner människor i världen har diabetes, en växande global epidemi som väntas drabba mer än 642 miljoner år 2040.

Diabetes och synförlust

Personer med diabetes riskerar att förlora synen på grund av diabetesrelaterad ögonsjukdom. I många länder är den en viktig orsak till ny blindhet. Alla med diabetes – både typ 1 och typ 2 – löper en risk. Det är därför som alla med diabetes bör få en omfattande synundersökning med dilaterad pupill minst en gång om året.

Diabetes kan leda till andra komplikationer, såsom hjärtattack, stroke, njurkollaps, benamputation och nervskador. Vid graviditet ökar dåligt kontrollerad diabetes risken för fosterdöd och andra komplikationer.

Lions och kampen mot diabetes

Med denna statistik och oron i åtanke har lionmedlemmar agerat inom diabetesprogram. Vårt arbete stödjer information, utbildning, kontroll, prevention, upptäckt och forskning om diabetes. 

Samarbete för att bekämpa diabetes

Lions samarbetar med lokala partner på hemorten och nationella diabetesföreningar för att främja diabetesutbildning och kunskap under hela året. Vi hedrar också Världsdiabetesdagen, en årlig kampanj som leds av International Diabetes Federation den 14 november.

Organisationer som stödjer Lions i dessa insatser:

Medlemsresurser

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt – samt information för ordförande – besök avsnittet Diabetes på vårt Medlemscenter.

Hoppa till toppen