2013 års onlinekongress

Hamburg, Tyskland, 5 - 9 juli 2013

Presidentens meddelande

Kära lionmedlemmar, leomedlemmar och vänner,

Välkomna till Lions Clubs Internationals 96:e kongress i Hamburg, Tyskland.

Jag vill tacka den internationella kongressens värdkommitté för alla dess insatser för att göra den här kongressen minnesvärd. Den internationella kongressen är en unik möjlighet för lionmedlemmar i hela världen att dela med sig av idéer, utveckla ledarskapsfärdigheter och få kontakt med lionkamrater som är förenade i vårt tjänande.

Det har varit en stor ära för mig att ha fått tjäna som er internationella president under det gångna året. I mitt presidentens tema, ”I en värld av tjänande” uppmanade jag våra medlemmar att utöka sina insatser genom åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter. Och ni medlemmar agerade. Vi har utökat våra partnerskap, gjort oss mer synliga och hjälpt miljontals människor genom läskunnighets- och utbildningsprogram. Tack vare ert stöd har åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter utökats på lång sikt så att det når dem som fortfarande behöver hjälp.

Som internationell president fick jag en unik möjlighet att se världen och dess växande behov. Jag fick också möjlighet att se lionmedlemmar samlas, kavla upp skjortärmarna och arbeta som ett team för att tillfredsställa dessa behov. När lionmedlemmar tjänar påverkar de mer än sina hembygder och samhällen — de påverkar hela världen. Lionmedlemmar tjänar varje dag på en global nivå. Lions Clubs International är världens största serviceklubbsorganisation och jag har på plats fått se att den också är den finaste.

Vår organisations framtid ligger i händerna på lionledare som ni. Er hängivenhet och vision kommer att leda Lions framåt — och till nya höjder. Tack för ert stora engagemang, era outtröttliga insatser för vår organisation, och för att jag fick tillfälle att tjäna som er internationella president.

Med vänlig lionhälsning,

Wayne Madden

Internationell president

Lions internationella president Wayne Madden