2013 års onlinekongress

Hamburg, Tyskland, 5 - 9 juli 2013

EXEMPEL PÅ PRESSMEDDELANDE

För mer information kontaktar du:
(Namn)
(Telefonnummer)
(E-postadress)

Lionmedlem från (ort) deltar i Lions internationella kongress i Hamburg, Tyskland

(Ort, datum) – (Deltagrens namn) från (ort), medlem i (namn) Lions Club, deltog nyligen i Lions 96:e internationella kongress i Hamburg, Tyskland. (Efternamn) var en av 20 000 lionmedlemmar från 120 länder och geografiska områden runtom i världen som deltog i kongressen.

Enligt (efternamn) var "(lägg till en eller två meningar och upplevelserna vid kongressen)."

En av höjdpunkterna under kongressen var den spektakulära nationsparaden med 10 000 lionmedlemmar från hela världen, många klädda i nationaldräkter, som marscherade med paradvagnar och paradorkestrar. Deltagarna kunde även lyssna till ett tal av USA:s tidigare första dam Laura Bush.

Kongressdeltagarna deltog i seminarier, lärde sig mer om viktiga globala samhällsfrågor, valde internationella tjänstemän, röstade om konstitutionella ändringar och hjälpte till att fastställa den framtida riktningen för Lions Clubs International.

(Lägg till biografisk information om deltagaren). ”Det var spännande att få träffa så många människor från hela världen. Jag ser fram emot kommande kongresser, så att jag kan träffa mina internationella vänner igen”, sade (efternamn).

Lokalt arbetar Lions medlemmar med en rad olika projekt, till exempel (ange projekt). Insamlade medel från tidigare evenemang har använts till (räkna upp stipendier och/eller projekt som klubben har bidragit till). Klubben arbetar för närvarande med (räkna upp pågående och kommande projekt).

(Namn) Lions Club har (antal) medlemmar och har möte (dag i veckan/månad) klockan (tid) i (plats). Medlemmar i lionklubbar är män och kvinnor som identifierar behov i samhället och som arbetar tillsammans för att tillgodose dessa behov. För mer information eller för att bli engagerad i (namn) Lions Club kontaktar du (namn) på telefon (telefonnummer och webbplats om sådan finns).

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Våra 1,3 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar tjänar samhällen i 207 länder och geografiska områden i hela världen. Sedan 1917 har lionklubbar hjälpt blinda och synskadade, lett ungdomsinitiativ och stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och humanitära projekt. För mer information om Lions Clubs International, gå in på www.lionsclubs.org.

###

©  Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842