Hamburg, Tyskland, 5 - 9 juli 2013

Kommande kongresser

Anledningar att delta

  • Träffa och bilda nätverk med lionmedlemmar från hela världen - ett tillfälle som inte riktigt ges vid multipeldistriktets kongresser och regionala forum,
  • Utforska en annan stad och/eller ett annat land och lära känna dess folk, traditioner och kultur,
  • Njut av spännande plenarsessioner och underhållning som tilltalar alla,
  • Delta i lärorika seminarier som tar upp ett flertal frågor som gäller Lions och vår service,
  • Träffa gamla vänner och lär känna nya,
  • Framför dina åsikter om föreningens framtid genom att rösta på tjänstemän, direktorer och förändringar i stadgar och arbetsordning.