Bli medlem i en lionklubb

Knapp för Bli lionmedlem

Som medlem i en lionklubb blir du med i en grupp av serviceinriktade män och kvinnor som varje dag utför frivilligarbete för att stödja sin hemort. Du blir även medlem i Lions Clubs International, en respekterad internationell organisation – en ledare på din hemort och en vän till behövande.

Hur man kan gå med


ELLER


Läs mer om LionsFör mer information om lokala frivilligmöjligheter inom Lions, kontakta vårt medlemsutvecklingsteam.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting