Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Den internationella presidentens månadsbrev


print

Hjälp Lions hjälpa andra genom LCIF

Joseph Preston

Joni och jag är lionmedlemmar, men vi är också föräldrar. Så det var mycket givande för oss när vi nyligen besökte en grundskola i Nairobi, Kenya, och såg hur mer än 300 härliga barn fick synundersökningar. Joni och jag hade sedan nöjet att dela ut glasögon till de barn som behövde dem. Jag vet inte vilka som log mest - barnen eller vi. Man kan även le av stolthet, för undersökningarna möjliggjordes av LCIF. Och LCIF:s fantastiska service möjliggörs av lionmedlemmar som du.

Jag ville nästan inte berätta om det här projektet i Kenya. Du kanske får fel uppfattning om LCIF. Kenya är nog inte i närheten av där du bor. Du kanske tänker: ”Javisst, LCIF hjälper människor långt bort, i utvecklingsländer.” Jag är stolt över att LCIF verkligen hjälper dem som behöver det bäst i fattiga samhällen. Lionmedlemmar arbetar genom LCIF och återställer syn, skyddar folk mot mässlingen, hjälper katastrofoffer komma på fötter igen och mycket annat.

Men vår stiftelse hjälper även miljoner människor i industriländer. Den är kanske också verksam på din hemort eller säkert på en ort i din närhet. För att ge några exempel gav LCIF nyligen USD 100 000 till Lions i Colorado för att skänka utrustning för synundersökningar till Rocky Mountain Lions Eye Institute, USD 75 000 till Lions i Ohio för att utrusta en lekplats för barn med funktionshinder och USD 100 000 till Lions i Toronto, Kanada, för utrustning till ett Lions synvårdscenter.

LCIF är Lions utsträckta hand för att tjäna i större omfattning än klubbar kan göra på egen hand. Tänk på LCIF som en logisk förlängning av Lions föredöme. Vi går med i en klubb för att vår service blir mer värdefull när vi går samman med andra likasinnade. Vi stödjer LCIF eftersom medlen kan räcka till så mycket mer när de läggs i en gemensam pott. Genom LCIF hjälper vi varandra att hjälpa andra. Vi kan tillhandahålla tjänster, och vi gör det, som myndigheter och andra privata grupper inte kan utföra.

Ett säkert sätt att Stärka vår stolthet är att ha bättre förståelse för vilka vi är och vad vigör. Det är något som är värt ett leende.

Joe Preston
Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Spara vatten
Samla upp, bevara och städa upp i lokalt vatten    » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting