Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Den internationella presidentens månadsbrev


print

Fira vårt 100-årsjubileum med en medlemskampanj

Joseph Preston

Jag visste det inte då, men en av de viktigaste dagarna i mitt liv var då en arbetskamrat bjöd in mig till ett lionmöte. Mitt liv förändrades för alltid och blev oändligt mer meningsfullt för att någon hade modet, självförtroendet och framsyntheten att be mig bli medlem i Lions. Som en del av vårt hundraårsfirande vill jag att ni den här månaden ber andra att bli lionmedlemmar.

Vårt jubileum kommer att betyda många olika saker för många — ett firande, en tid att minnas, ett upprop att fortsätta hjälpa. Men det är också en stor hävstång för att säkerställa vår livskraft och serviceförmåga genom att öka antalet medlemmar. Stärk stoltheten genom fler medlemmar och låt andra upptäcka tillfredsställelsen, och glädjen, i att hjälpa andra.

Vårt populära Utmärkelseprogram för medlemstillväxt, som ingår i vårt hundraårsfirande, startade 1 april och slutar 30 juni 2018. Vi har en serie av sporrande utmärkelser för medlemmar och klubbar som står fadder för nya medlemmar och nya klubbar. Lionmedlemmar som står fadder för nya medlemmar eller hjälper till att starta nya klubbar, och klubbar som tar in nya medlemmar eller står fadder för nya klubbar får vackra nålar, diplom och tygmärken. Vi vet att den verkliga belöningen av att främja Lions uppgift, att hjälpa, är medlemmarnas stolthet och känsla av tillfredsställelse. Men samtidigt vill vi ge ett synligt erkännande till våra medlemmar för deras insatser för medlemstillväxt. Vi njuter av att få ett tack för våra insatser. Se dessa bevis på uppskattning som ett stort tack från Lions Clubs International.

Jag vet att ni lionmedlemmar alltid agerar när man ber er, och jag vet att ni gör ert allra bästa för att få in nya namn på medlemslistorna så att vi kan hjälpa ännu fler. Lycka till i er jakt på nya medlemmar!

Joe Preston
Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Fredsby
Ger barn en plats att bli friska   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting