Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Den internationella presidentens månadsbrev


print

De tre viktigaste orden för Lions:
Hjälpinsatser, hjälpinsatser och hjälpinsatser

Joseph Preston

"Stärka stoltheten genom värdefulla och rättvisa hjälpinsatser." Det är öppningsorden i min temasång. Nyckelordet i meningen är "hjälpinsatser". Hjälpinsatser är hörnstenen i mitt program. Alla andra områden såsom medlemskap, ledarskap och klubbverksamhet stödjer, förbättrar och främjar i slutändan vår hjälp till andra. Som lionmedlemmar är det vår identitet och uppgift att hjälpa.

När jag reser runt i världen njuter jag av att se och lära mig av klubbarnas framgångar när det gäller hjälpinsatser. Det är också berikande att se klubbar ta upp nya medlemmar och utveckla sina ledare. Fler medlemmar betyder fler händer som kan hjälpa till vilket bör leda till fler hjälpinsatser. Och bättre utbildade ledare kommer att hjälpa oss bli mer effektiva vad gäller sätten vi levererar vår hjälp.

Det finns ingen standardplan för framgång. Klubbar tog initiativet, chansade, och genomförde hjälpinsatser som skapade bättre förhållanden för familjer och samhällen. Deras framgångar kan bli era framgångar. Oavsett om det handlar om att förbättra ett serviceprojekt, starta ett nytt projekt eller rekrytera och behålla medlemmar så är det upp till er att bli framgångsrika.

Framgång är vad Lions handlar om. Klubbarna har välkomnat 100-årsjubileets hjälputmaning, att hjälpa 100 miljoner människor. Klubbarna rapporterar serviceaktiviteter på rekordnivåer. Detta genererar mycket positiv energi och entusiasm. Vi bryr oss, vi delar med oss och vi agerar.

Tack för allt du har gjort för att stärka stoltheten. 100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser uppmärksammar lionmedlemmar och klubbar när de tar upp nya medlemmar och bildar nya klubbar. Jag är övertygad om att du kommer använda samma "vi kan"-anda för att göra programmet framgångsrikt.

Nedan följer några ord som jag skrev i hop på ett flygplan, och de sammanfattar vad jag känner: Våra insatser slutar inte här/vår resa är långt ifrån slut/känn glädje i era hjärtan/det här är bara början.

Joe Preston
Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Papperslöst klassrum
Hjälpa elever med speciella behov   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting