Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Den internationella presidentens månadsbrev


print

En plan som garanterat ger fler medlemmar

Joseph PrestonJag skriver detta precis efter internationella kongressen i Toronto, och det är svårt att förstå hur rolig och spännande en kongress är om du inte deltar. Cirka 15 000 lionmedlemmar fyllde Air Canada Centre. De vrålade med glöd när jag och andra talare retoriskt frågade ”Kan vi göra det?” eller ”Är vi redo för utmaningen?” Styrkan med en folksamling, en grupp människor som har ett gemensamt syfte, är inspirerande. Jag är säker på att alla lionmedlemmar på kongressen nu är villiga att hjälpa med bättre kunskap och ännu större entusiasm.

Men tänk om vi kunde uppbringa samma engagemang bland alla våra 1,35 miljoner medlemmar? Vad skulle vi kunna åstadkomma om alla lionmedlemmar anammade Stärka stoltheten genom att helt enkelt be en person att gå med i deras klubb? Föreställ er den enorma effekt det skulle ha på vår medlemstillväxt och den mängd hjälpinsatser vi skulle kunna tillhandahålla.

Ofta när jag frågar någon ”Varför är inte du medlem i Lions?” blir svaret ”Jag har aldrig blivit tillfrågad”. Det fina med vår organisation är att alla kan bli lionmedlem. Du behöver inte vara en firad forskare. Du behöver inte en akademisk examen.  Du behöver inte vara rik.  Du behöver inte se ut på ett visst sätt. Viljan att hjälpa andra är den viktigaste egenskapen för att bli lionmedlem. Och visst känner vi många som passar in på det.

Oktober är månaden för medlemstillväxt och jag skulle vilja att din klubb fastställer ett mål om att ta upp minst en ny medlem. Nya medlemmar kommer med fräscha idéer, håller klubben aktiv och ökar er kapacitet att hjälpa. När lionmedlemmar står fadder för och rapporterar en ny medlem i oktober får de en utmärkelsenål för medlemstillväxt. Om er klubb tar upp nya medlemmar i både oktober och april får den ett tygmärke för medlemstillväxt.

Visst, det är inte alltid lätt att kontakta någon och veta att de kanske säger nej. Men som Mark Zuckerberg, Facebooks grundare, sa: ”Den största risken är att inte ta någon risk. I en värld med mycket snabba förändringar är den enda strategin som garanterat misslyckas är att inte ta risker.” Så fråga på och bana väg för en framtid med nya och utökade hjälpinsatser.

Joe Preston

Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Facebook-användning i framtiden
Lions når ut genom sociala media   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting