Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Den internationella presidentens månadsbrev


print

皆さんの国際会長を務めることを、大変光栄に思います。

Dr. Jitsuhiro Yamada

Den japanska texten betyder ”Det är mig en ära att tjäna som internationell president”.

素晴らしい奉仕の1年となることを楽しみにしています。Det betyder ”Jag ser fram emot ett år med fantastiskt tjänande”.

Så hur säger lionmedlemmar i Japan “We Serve”? Jo, det är “We Serve.” Vårt motto översätts inte. Lionmedlemmar i hela världen säger stolt “We Serve.” Att vårt motto är universellt betonar att trots språkliga och kulturella skillnader delar vi lionmedlemmar ett gemensamt mål. Och trots att jag är internationell president nummer 99 och alla mina föregångare har haft sina egna prioriteringar och metoder, har internationella presidenter delat ett gemensamt engagemang för att hjälpa.

Så jag hoppas att mitt år som president fortsätter på samma sätt och att lionmedlemmarna fortsätter att hjälpa andra med stor entusiasm och god effekt. Men jag hoppas också att jag kan göra en insats för hur vi hjälper. Mitt tema handlar om att ge värdighet till andra genom humanitär hjälp. Det är något som alltid ingått i Lions hjälpinsatser ända sedan Melvin Jones först samlade lionmedlemmar. Men genom att avsiktligt fokusera på mitt tema och ha det som en ledstjärna kan vi säkerställa att vi bibehåller och till och med ökar vårt engagemang att hjälpa.

Som läkare har jag alltid varit engagerad i att förbättra hälsa och att göra detta på ett sätt så att patienterna bemöts på ett värdigt sätt. En bra läkare behandlar inte bara sjukdomar, utan ser också till hela människan och dennes bekymmer, oro och lidande. Om du hade frågat mig efter mina många år som läkare om jag behandlade hela människan, skulle jag ha sagt ”Naturligtvis”. Men det krävdes en allvarlig sjukdom för att jag skulle omvärdera min inställning som läkare. På samma sätt är vi som lionmedlemmar hängivna att hjälpa, men att omvärdera vår inställning och fokusera på andras värdighet i allt vi gör kommer att ta vår hjälp till en ny nivå.

Jag vill be er alla att särskilt ge värdighet till barn det här året. Genom ett projekt eller program vill jag be er att ge dem ett bättre liv. Tillsammans kan vi 1,4 miljoner lionmedlemmar hjälpa nästa generation blomstra och säkerställa att de får vara friska, hitta framtidsmöjligheter och bli lyckliga.

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Fredsby
Ger barn en plats att bli friska   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting