Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Den internationella presidentens månadsbrev


print

Födelsedagsönskningar

Joseph PrestonKommer du ihåg hur du som barn imponerades av stora siffror? En miljon av något var svårt att föreställa sig. Vet du om att de gamla grekerna och romarna inte ens hade ett ord som motsvarade ”miljon”? Vad kan ett så stort tal innebära?

Ändå vet vi lionmedlemmar att en enskild hjälpinsats, ett ögonblick av vänlighet, kan förändra världen. Vi vet att hjälpinsatser är en vågrörelse som fortplantar sig. Som den berömda flygaren Amelia Earhart sagt: ”Ingen vänlig handling slutar någonsin med sig själv. En vänlig handling leder till ännu en. Goda exempel följs. En enskild vänlig handling skickar ut rötter åt alla håll, och rötterna skjuter skott och blir till nya träd.”

Så hur mycket kan vi förändra världen om vi hjälper 100 miljoner människor? Vi planerar att ta reda på det till 2017. Vårt kommande hundraårsjubileum är inte bara ett tillfälle att fira vår historia utan också att fördubbla våra insatser. Javisst kommer vi att ha en storslagen fest och äta en bit tårta, men vi sätter också upp ett mycket ambitiöst servicemål: att hjälpa 100 miljoner människor.

Jag vill be alla klubbar att delta i Hundraårsjubileets hjälputmaning. Utmaningen sammanfaller med våra fyra globala servicekampanjer: Engagera ungdomar i augusti, Syn till alla i oktober, Lindra hungersnöd i december/januari och Skydda miljön i april. Så utmaningen för lionmedlemmarna är att hjälpa 25 miljoner ungdomar, ge synservice till 25 miljoner, ge mat till 25 miljoner och hjälpa 25 miljoner genom miljöprojekt.

Din klubb kan hjälpa oss att nå målet genom era serviceaktiviteter, och sedan rapportera dem via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. Klubbar och distrikt kommer att få erkänsla genom tygmärken. Donationer till LCIF öronmärkta för syn, ungdomar, mässlinginitiativ och katastrofhjälp är kvalificerade för erkänsla.

Vårt hundraårsjubileum kommer att grundas på hjälpinsatser. Men vi vill också att lionmedlemmarna förstår och firar sitt arv. Så är det med födelsedagar – de ger ett tillfälle att se tillbaka på varifrån vi kommit, vilka vi är och se fram emot framtida tillväxt och framgångar. Så låt oss börja tända våra födelsedagsljus, verkligen tända ljus istället för att klaga på mörkret. När vi så småningom blåser ut ljusen i slutet av vårt hundraårsfirande på vår internationella kongress i Chicago år 2017, är jag övertygad om att vår födelsedagsönskan att markant förbättra världen har förverkligats.

Joe Preston

Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Göra framsteg
Ger barn frihet och rörlighet   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting