Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Om Lions  >  Våra ledare  >  Träffa ledarna  >  Den internationella presidentens månadsbrev

Den internationella presidentens månadsbrev

Vår mångfald är vår styrka

Dr. Jitsuhiro Yamada

I Japan kan vårt samhälle tacka bushido, samurajernas uppförandekod, för mycket. Samurajerna har positiva och negativa sidor, men samurajerna främjar stabilitet och säkrar fred. Andra positiva traditionella värderingar i bushido är respekt för de äldre, skydda de svaga och värdesätta rättvisa och heder.

Alla kulturer har sina egna underbara dygder, och alla de 210 länder och geografiska områden som ingår i Lions Clubs International bidrar till vår organisations styrka och vitalitet. Lions mångfärgade tyg har fått sin hållbarhet och flexibilitet från sina olika individuella fibrer.

Med andra ord, vår mångfald är vår styrka. Vi är inte en dussin-organisation. En storlek passar inte alla. Klubbarna har frihet att välja sina egna projekt och rekrytera sina egna medlemmar. Ju mer vi värderar mångfald och förebilder i våra klubbar, desto mer kommer vi att blomstra.

Så i år vill jag uppmana klubbarna att fortsätta rekrytera kvinnor, yngre och medelålders personer för att ytterligare öka vår mångfald. Med mångfald bland medlemmarna får klubben nya perspektiv och ny energi.

På samma sätt ska ni inte tveka att prova på nya projekt. Vi får inte stagnera. Vi äter inte gammalt bröd eller ris, och vi vill inte ha en gammal klubb. Vi måste ha modet att se till att våra klubbar är fräscha, ungdomliga och livfulla.

Vi måste också samarbeta. En gammal historia illustrerar styrkan med lagarbete. En mäktig samurajlord, Mori Motonari, kallade till sig sina tre söner och bröt lätt sönder en pil. Men när han höll samman tre pilar kunde den muskulöse mannen inte bryta sönder bunten. Moralen är tydlig. Amerikanerna har till och med sitt eget talesätt för det: enade vi stå, söndrade vi falla. När de 1,4 miljonerna i Lions familj står enade kan vi sprida ett ljus av hjälpinsatser över hela världen.

Så låt oss i år vara ett lysande exempel på samuraj-andan. Lionmedlemmar, var som samurajer. Men när ni ger er ut på era serviceaktiviteter, lämna era skarpa svärd hemma och bär bara med er samuraj-andan!

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Rent vatten
Rent vatten Rent vatten
Skapa en annan värld i Mali   » »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting