Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Om Lions  >  Våra ledare  >  Träffa ledarna  >  Den internationella presidentens månadsbrev

Den internationella presidentens månadsbrev

Vem är jag? Jag är en lionmedlem.

Joseph Preston

Jag började finna min plats i livet i 20-årsåldern. Jag var make, pappa, säljchef, musiker och artist. Det var mina identiteter. Jag engagerade mig också i andra hobbyer och aktiviteter, bland annat genom hjälpinsatser som lionmedlem. Allt eftersom tiden gick blev Lions inte bara något som jag ägnade mig åt, det blev vem jag var. Jag såg det som en kallelse, mitt sätt att bidra till samhället på ett kraftfullt och mycket effektivt sätt. Min identitet hade blivit sammanflätad med att vara lionmedlem.

I den här månadens tidningen LION profilerar vi aktiva lionmedlemmar från hela världen. Vi intervjuade dessa lionmedlemmar och skrev ner vad de berättade för oss. Också för dem är det mer än en förströelse eller ett fritidsnöje att vara lionmedlem. Det är så de definierar sig själva och så de interagerar med sina hemorter. Att vara lionmedlem är inte bara ett sätt att ge tillbaka utan också en livsstil.

Det passar att vi fokuserar på vår identitet som lionmedlem när nyåret lockar. Identitet är aldrig något fast. Som filmregissören Steven Spielberg sagt: ”Varje år är vi alla en annorlunda person. Jag tror inte att vi är samma person hela livet.” Så oavsett var du är i ett spektrum av lionmedlemmar – från väldigt engagerad, måttligt aktiv eller oengagerad – bestäm dig för att bli mer engagerad. Baserat på min egen erfarenhet kan jag försäkra dig att det kommer att berika ditt liv oerhört mycket. Det bästa du kan göra för dig själv är att hjälpa andra.

Joni och jag önskar dig hälsa och lycka inför julhelgerna. Vi vill tacka var och en av er lionmedlemmar för era hjälpinsatser och ser fram emot ett fantastiskt år 2015 fyllt av hjälpinsatser.

Joe Preston
Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Nya färdigheter, nytt liv
Nya färdigheter, nytt liv Nya färdigheter, nytt liv
Hjälper marockanska kvinnor till ett bättre liv   » »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting