Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Om Lions  >  Våra ledare  >  Träffa ledarna  >  Den internationella presidentens månadsbrev

Den internationella presidentens månadsbrev

Det är en värld för Lions — och det är vi glada för

Joseph Preston

Det har varit ett privilegium att få tjäna som er internationella president under 2014 - 2015. Det menar jag verkligen och bokstavligen. Det har varit ett privilegium att få besöka en skola i Indien som drivs av Lions i Delhi sedan 52 år tillbaka, en Lions-sponsrad enhet i Frankrike som bedriver viktig forskning om genterapi för ovanliga sjukdomar och skolklasser för döva och blinda barn i Turkiet. Att resa runt i världen gjorde att Joni och jag fick se på riktigt hur lionmedlemmar runtom i världen gör insatser på sina hemorter och engagerar sig för vår anda att hjälpa.

Under 98 år har Lions växt sig starkare, och det här året är inget undantag. Under 2014 - 2015 visade våra medlemmar att Melvin Jones vision om att likasinnade människor samlas för att hjälpa sina medmänniskor fortsätter att ge eko över gränser och i det höga tempo vi har i dagens moderna kultur.

Mitt tema var Stärka stoltheten. Min egen stolthet som lionmedlem stärktes under året. Tack vare klubbpresidenters och distriktsguvernörers ledarskap och medlemmarnas enskilda insatser har vi sett ett stadigt ökande antal medlemmar, en mycket lyckad start på vår Hundraårsjubileets hjälputmaning, villigt deltagande i nya initiativ såsom globala hjälpveckan för barn och fortsatt stöd för etablerade projekt såsom mässlingskampanjen.

Joni och jag vill tacka alla lionmedlemmar som varit så gästvänliga under det här året, och vi vill även tacka alla lionmedlemmar för fantastiska hjälpinsatser. Innan jag blev president trodde jag att jag hade bra grepp om våra medlemmars engagemang att hjälpa. Men djupet och omfattningen på våra insatser är häpnadsväckande. Jag ser fram emot att träffa många av er på kongresser och andra lionevenemang och ser med stor förväntan fram emot vårt stora hundraårsfirande år 2017 i Chicago.

Joe Preston
Lions Clubs Internationals president

LIONS IN ACTION

Picture of Lyckoleder
Lyckoleder Lyckoleder
Hålla barn rullande med säkra cyklar   » »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting