Den internationella presidentens månadsbrev

Alla lionmedlemmar kan hjälpa en lionmedlem

Joseph Preston

Tiden flyger förbi. Halva lionåret har redan gått. Jag är väldigt stolt över allt som ni har gjort och gör. Det grundläggande fokuset i mitt tema är att Stärka stoltheten genom hjälpinsatser och det har ni gjort! Serviceaktiviteter har inrapporterats i rekordantal.

Tack för att ni har välkomnat konceptet "FRÅGA EN" där varje lionmedlem har utmanats att fråga minst en person att gå med i vår organisation. På de flesta platser chartrar vi större och fler klubbar. Medlemstillväxten går framåt och allt indikerar på att vi gör ett bättre jobb med att finna och utveckla ledare. Vi har också lanserat ett verktyg för att hjälpa varje klubb att öka sin effektivitet. Men det finns ett stort globalt bekymmer: antalet avregistrerade medlemmar.

Det lönar inte mycket till att rekrytera nya medlemmar om våra befintliga medlemmar försvinner ut genom bakdörren. Så här i efterhand önskar jag att jag hade lagt ytterligare betoning på retention, men istället för att gräma mig över det beslutade jag mig för att göra något åt det. Vi har lanserat "Behåll en" - ett enkelt koncept för att betona vikten av att var och en av våra medlemmar är aktivt involverade.

Det är få lionmedlemmar som någonsin involverar sig i att chartra en ny klubb och för många av våra medlemmar är det väldigt svårt att fråga någon att gå med. Men alla lionmedlemmar kan på ett eller annat sätt hjälpa till att aktivt involvera våra medlemmar. Det är viktigt att välkomna våra medlemmar, uppskatta dem, erbjuda dem kurser, uppmuntra dem, vägleda dem, med mera. Det finns ett gammalt talesätt: ”Folk bryr sig inte om hur mycket du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig." För att nå vår fulla potential måste vi lägga mer energi på att behålla våra medlemmar.

Som er president har jag lovat att göra allt jag kan för att Stärka stoltheten. Jag vet att jag inte kan göra det ensam, men tillsammans KAN VI.

Joe Preston
Lions Clubs Internationals president

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting