Den internationella presidentens månadsbrev

Att hjälpa barn är vår allra viktigaste uppgift

Dr. Jitsuhiro Yamada

Mod, styrka och vishet kan komma från många oväntade håll. Malala Yousafzai är bara 150 cm lång, men stark nog att sätta sig emot talibanerna. Som ung flicka i Pakistan krävde hon att flickor skulle få utbildning. En taliban sköt henne i huvudet år 2012, men hon överlevde och tilldelades Nobels fredspris år 2014 för sin kamp för flickors utbildning.

När hon mottog priset visste hon att hon gjorde på många andras vägnar. ”Jag är också Shazia. Jag är Kainat” (två flickor som också blev skjutna), sade hon i sitt rörande tal. ”Jag är också Mezon (en flykting från Syrien). Jag är Amina (hotad av Boko Haram i Nigeria). Jag är de 66 miljoner flickor som förhindras att få utbildning. Och i dag höjer jag inte rösten. Det är rösten från dessa 66 miljoner flickor.”

Mitt tema som president handlar om ”värdighet, harmoni och medmänsklighet.” Jag anser att vår viktigaste uppgift som medlemmar i Lions är att bidra med hjälpinsatser som gör det möjlighet för människor att leva med värdighet. Vi måste särskilt hjälpa barn - vår framtid. Vi måste hjälpa barn som lider av sjukdomar, barn som befinner sig i flyktingläger och barn som lider av hungersnöd. Vi måste hjälpa barn som flyr den onda cirkeln av fattigdom. Vi måste tillhandahålla barn möjligheter till utbildning samt att läsa och skriva genom vårt program om läs- och skrivkunnighet. Vi måste göra mycket mer än så.

Nu är det rätt tid för varje medlem att göra allt hon/han kan för att hjälpa barn i nöd runtom i världen. Vår framtid är beroende av det. För oss i Lions liknar Malalas passionerade tal om att hjälpa ungdomar det tal om att hjälpa de blinda som Helen Keller framförde till Lions för 90 år sedan. Som Malala sa: ”Vi har redan tagit några steg. Nu är det dags att ta ett språng. ... Vi måste arbeta, inte vänta. Inte bara politikerna och världens ledare, utan vi måste alla bidra. Jag. Du. Vi. Det är vår plikt.”

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationals president

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting