Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Barry J. Palmer


print

BARRY J. PALMERBarry J. Palmer
INTERNATIONELL PRESIDENT

Barry J. Palmer, från Berowra, New South Wales, Australien, valdes till president i Lions Clubs International vid organisationens 96:e internationella kongress, vilken hölls i Hamburg, Tyskland den 5 till 9 juli, 2013.

Tidigare president Palmer arbetade som VD i ett fastighetsbolag.

Han har varit medlem i Hornsby Lions Club sedan 1976 och han har innehaft många poster i organisationen, bland annat klubbpresident, zonordförande, distriktssekreterare, distriktskassör och distriktsguvernör. Han har suttit med i ett flertal kommittéer och han var ordförande i värdkommittén vid Lions internationella kongress 2010 i Sydney, Australien.

Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har tidigare president Palmer erhållit många utmärkelser, bland annat den 100 %-iga klubbpresidentens utmärkelse, den 100 %-iga distriktsguvernörens utmärkelse, sex internationella presidentmedaljer och Ambassador of Good Will Award, vilken är den högsta utmärkelse organisationen kan tilldela sina medlemmar. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Förutom sina insatser inom Lions har tidigare president Palmer även erhållit andra utmärkelser, bland annat The Australian Medal, vilken utdelas av den australiska regeringen, The Australian Childhood Cancer Research Award och The Spastic Centre of NSW Award. Han arbetade som frivillig vid de Olympiska spelen i Sydney och satt med i New South Wales kommitté för handikapp-OS.

Tidigare president Palmer och hans hustru Anne, som också är en lionmedlem och en Progressive Melvin Jones Fellow, har tre barn och åtta barnbarn.

Download Photo

Download Biography


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting